Biznews

เปลี่ยนผ่านระบบการเรียน สู่ออนไลน์แพลตฟอร์มแบบครบวงจร

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่เข้ามาทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเหตุนี้หลายๆ คน หลายๆ กลุ่มธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน ไม่เว้นแต่ระบบการเรียนการสอน ก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกัน

โดยระบบการเรียนมีการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนในห้องเรียนมาอยู่บนออนไลน์ แฟลตฟอร์ม ซึ่งข้อมูลจากสถาบันกวดวิชาระบุว่า การเรียนในห้องมีจำนวนลดลง และเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์มากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าประเทศไทยกำลังอยูในช่วงการเปลี่ยนแปลง (Transition) จากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมๆ ไปสู่การเรียนบนออนไลน์ รวมไปถึงคนมีการพัฒนาทักษะของตัวเองเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยการหันมาเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงาน ซึ่งมีการแข่งขันสูง เนื่องการมีการนำ Al มาใช้ทำงานแบบประจำ (Routine) แทนแรงงานเดิม ทำให้เราต้องเสริมสร้างทักษะหลายแขนงเพื่อพัฒนาตัวเอง และเห็นได้ว่าปัจจุบันเริ่มมีเปิดคอร์สสอนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ดังนั้นการผลิตคอร์สออนไลน์ในการสอนพัฒนาทักษะการทำงานจึงเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น

happy beautiful little girl student sitting in blackboard background and using mobile pad computer studying through online e-learning system.

ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนต้องการมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้มีข้อมูล หรือแอปพลิเคชัน พร้อมคอร์สเรียนต่างๆ มากมายให้เรียนรู้ โดยผู้เรียน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลได้ทันที เมื่อต้องการทราบข้อมูลใด แต่ตัวผู้เรียนต้องวินัยในการเรียน ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สำหรับตัวผู้สอนเองต้องนำของที่มีอยู่ในมือ นำมาอยู่ในออนไลน์แฟลตฟอร์ม และศึกษาเครื่องมือเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำตลาดออนไลน์ คอร์สออนไลน์ พัฒนาเทคโนโลยีให้มีฟีเจอร์เข้ากับสิ่งที่ผู้เรียนในยุค 4.0 ต้องการ

Training Study Knowledge E-learning Concept

อย่างไรก็ตามหากสถาบันกวดวิชา หรือผู้สอนไม่มีความชำนาญด้านการทำระบบการเรียนออนไลน์ สามารถใช้ตัวโดยระบบขององค์กรที่มีความถนัดเข้ามาช่วยได้ ระบบ ‘Course Square Mine’ จากคอร์สสแควร์ บริษัทผู้พัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้สอน และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนยุคปัจจุบัน โดยคอร์สสแควร์เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องควรนำระบบการเรียนออนไลน์ไปใช้ ซึ่งระบบ Course Square Mine จะทำหน้าเป็นระบบการเรียนบนออนไลน์แพลตฟอร์มในรูปแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นช่วยจัดทำวิดีโอ คอนเทนต์ การทำตลาดออนไลน์ ระบบการออนไลน์ และระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ตลอดมีระบบสนับสนุนสำหรับองค์กรที่ต้องการฝึกอบรมพนักงานภายใน ซึ่งจะสามารถยกระดับการจัดงานสัมมนา อบรมพนักงานสู่ออนไลน์แพลตฟอร์ม พร้อมยังช่วยลดต้นทุนในการจัดสัมมนาลงอีกด้วย รวมถึงระบบรองรับในส่วนของมหาวิทยาลัย

Group of asian students in uniform studying together at classroom

ในการใช้การเรียนออนไลน์มาช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนสมัยใหม่เพื่อให้ผลลัพธ์และประสบการณ์ของนิสิต นักศึกษามากขึ้น ผู้เรียนอาจจะสามารถเรียนรู้ความรู้พื้นฐานผ่านทางออนไลน์ก่อนที่จะเข้าห้องเรียน และเมื่อเข้าห้องเรียนไปแล้วผู้สอนจะมีเวลามากขึ้นในการให้แนวทางการเรียน ถกเถียงกันถึง case study ต่าง ๆ รวมทั้งทำ workshop เพื่อที่ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการนำความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ได้จริงได้มากขึ้น

Related Articles

Back to top button
X