Eat & Travel

เทรนด์ใหม่ ตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้มีบุตรยาก

หลังจากทางการจีนยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวที่ดำเนินมานานกว่า 40 ปีทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์แบบเต็มๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่นักท่องที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยปีที่ผ่านมากว่า 30 ล้านคนต่อปี เป็นกลุ่มชาวจีนถึงกว่า 8.8 ล้านคน คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นักท่องเที่ยวจีน

ปัจจุบันคนจีนกลายเป็นกลุ่มที่กำลังมาแรง และเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเข้ามาใช้บริการศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก จนมีการประเมินกันว่า นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะเพื่อการมีบุตรชาวจีนจำนวนกว่า 90 ล้านคู่ จะพาภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สะพัดกว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่ง แน่นอน ไทย เป็นแหล่งเป้าหมายทอปฮิตของจีน

จากนโยบายปั้นไทยเป็นฐานใหญ่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้มีบุตรยากเพื่อตอบสนองนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐบาล (Fertility Wellness Tourism) และ ด้วยแนวคิด เบบี้ สมาร์ท ที่ออกอากาศบนแพลทฟอร์ม Smart TV ส่งผลให้ไทยอยู่บนจุดยืนที่เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการทำผสมเทียมที่ดีที่สุดในโลก ล่าสุดได้จัดโครงการ “ฮันนีมูน รอบ 2 ของกลุ่มนักท่องเที่ยวคู่สมรสชาวจีนกว่า 90 ล้านคู่ที่ต้องการมีบุตรคนที่ 2”

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เผยว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีโอกาสมาไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงมีพื้นที่อยู่มากมายให้กับคนที่เห็นโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวนี้ โดยเฉพาะโครงการ “ฮันนีมูน รอบ 2 ของกลุ่มนักท่องเที่ยวคู่สมรสชาวจีนกว่า 90 ล้านคู่ที่ต้องการมีบุตรคนที่ 2” ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ซึ่งมีการเน้นจับกลุ่มคู่สมรสที่มีรายได้สูงเป็นหลัก ก็จะสามารถสร้างมูลค่าตลาดให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทยได้อย่างมหาศาล ซึ่ง ททท ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งกลุ่มเอกชนจะมีการทำการตลาดสร้างประเทศไทยให้เป็นฐานและศูนย์กลาง และมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบคอนเวอร์เจนซ์ เป็นกลยุทธทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายในประเทศจีน ที่ปัจจุบันมีอยู่ถึง 90 ล้านคู่ ผ่านรายการ เรียลลิตี้ โชว์

โดยหากผู้ประกอบการไทย สามารถดึงกลุ่มเป้าหมายนี้เข้ามาร่วมโครงการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะเพื่อการมีบุตร นี้ เข้ามาได้เพียงแค่ 10% หรือประมาณ 9 แสน ถึง 1 ล้านคู่ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากผลการศึกษาได้ประเมินค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย คู่สมรส 1 คู่ จะต้องใช้จ่ายเฉลี่ยคู่ละ 5 แสนบาท ต่อ ทริป คาดว่า นับเป็นมูลค่าตลาดถึง 5 แสนล้านบาทเลยทีเดียว โดยมีการใช้เวลาในไทย 1 เดือน

ททท เปิดเผยถึงสถิติของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งมีตัวเลขที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง โดย มีการคาดการ์ณว่า ประเทศไทยอาจสามารถทำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นมูลค่ามากถึง 3.03 ล้านล้านบาท โดยมีอัตราเติบโต 9.12% ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึง 37.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.8% จากปีก่อน สามารถสร้างรายได้ 2.02 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.73% ส่วนนักท่องเที่ยวไทยนับเป็นจำนวน 157.83 ล้านครั้ง (โดย 1 คนอาจเที่ยวมากกว่า 1 ครั้งต่อปี) เพิ่มขึ้น 3.2% สร้างรายได้ 1.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.04%

นักท่องเที่ยวจีน

ด้าน ดร. เหว่ย เซียง ยู ผู้บุกเบิกด้าน TMT เฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยกลยุทธคอนเวอร์เจนซ์ แบบไร้พรมแดน ที่ผนวกรวมเทคโนโลยี เครื่องมือการสื่อสาร และ เทเลคอมมูนิเคชั่น เป็นหนึ่งเดียว (TMT Healthcare – Technology & Media & Tele commication) เผยว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลจีนได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการมีบุตรคนที่ 2 ของกลุ่มคู่สมรสชาวจีน ส่งผลให้แนวโน้มตลาดโลกเริ่มคึกคักและเริ่มมุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพของไข่และสเปิร์มให้แข็งแรงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เพื่อตอบรับความต้องการของกลุ่มคู่สมรสชาวจีนที่แต่งงานช้า โดยเห็นช่องว่างที่เหล่าคู่สมรสชาวจีนมีความพยายามหาวิธีการที่จะทำให้เซลล์สืบพันธุ์ของตนเองมีคุณภาพ แต่ไม่สามารถหาสถานบริการสุขภาพและบุคคลากรทางการแพทย์ที่เป็นมืออาชีพได้ภายในประเทศ เป็นที่น่าสังเกตว่า ถึงแม้ว่าคู่สมรสที่อยู่ในวัย 30 – 40 ปี มีความตื่นเต้นอยากมีบุตรคนที่ 2 อย่างยิ่งก็ตาม แต่อุตสาหกรรมด้านสุขภาพเพื่อการเจริญพันธุ์ในประเทศนั้นยังมีจุดอ่อนเรื่องการกระตุ้นในการพัฒนาโปรแกรมด้านสุขภาวะเพื่อการเจริญพันธุ์ที่ยั่งยืน

ปัญหาหลักของความสามารถในการมีบุตรของคนอายุ 30 ขึ้นไปนั้น จังหวะเวลา คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF (In Vitro Fertilization) ที่จำเป็นต้องใช้ “ไข่และ สเปิร์ม” ที่พร้อมเพื่อการปฏิสนธิ จึงทำให้ โปรแกรม “สุขภาวะเพื่อการเจริญพันธุ์” (Gamete Welness Program) เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลให้การตั้งครรภ์ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติ หรือ การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ก็ตาม จึงเป็นที่มาของ แนวคิด – The Babysmart ที่เผยแพร่บนแพลทฟอร์มแบบ สมาร์ท ทีวี (Smart TV) ในการร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวและผู้ให้บริการที่อยู่ในประเทศ ท่องเที่ยวเช่นประเทศไทย เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวที่แตกต่างโดยใช้เทคโนโลยีในการเชื่อม โยงโลกให้ใกล้กัน

ภายใต้การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้มีบุตรยากเพื่อตอบสนองนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของรัฐบาล “Fertility Tourism” นี้ คู่ฮันนีมูนจะเป็นการสื่อสารผ่านสมาร์ททีวี คู่ฮันนีมูนสามารถโต้ตอบโดยตรงกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่โด่งดัง สามารถปรึกษากับ เชฟชื่อดัง เพื่อการเรียนรู้เมนูโภชนาการเพื่อเตรียมการปฏิสนธิ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างการตั้งครรภ์ จากแชมเปี้ยนด้านหมัดมวย (Kickboxing) วางแผนโปรแกรมการนวดบำบัดแบบเฉพาะบุคคล สำหรับขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ คอร์สเร่งรัดส่วนตัวสำหรับเมนูการสร้างพลังสเปิร์ม ฯลฯ โดยสามารถรับบริการข้อมูลและคำแนะนำเหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวภายในห้องพักในโรงแรม รีสอร์ท หรือ สถานที่อื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการเลือกสรร จากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

“ปัจจุบันอายุของคู่ฮันนีมูนเพิ่มขึ้น หลายคู่เพิ่มโปรแกรมสุขภาวะเพื่อการเจริญพันธุ์ (Garmete Wellness Program) ในทริปฮันนีมูน จากกลุ่มเป้าหมาย 90 ล้านคู่ในเมืองจีนที่มีคุณสมบัติในการมีลูกคนที่ 2 ได้ ไม่น่าเชื่อว่ามากกว่าครึ่งอายุเกิน 40 ปี! ดังนั้นจะมีลูกค้าเป้าหมายตรงประมาณ 40-50 ล้านคู่เป็นกลุ่มลูกค้ามหาศาลจากประเทศจีน และแน่นอนว่าเมืองไทยเป็นเป้าหมายท็อปฮิตของคู่ฮันนีมูนชาวจีน”ดร. เหว่ย กล่าว

นักท่องเที่ยวจีน

สำหรับ Episode 1 ของ โปรแกรม Smart Baby ผ่านนวัตกรรม Smart TV ที่ตอบรับแรงจัดด้วยยอดวิว กว่า 20 ล้านวิว จากการเผยแพร่ในประเทศจีน ดร. เหว่ย เซียง ยู ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่กระหึ่มวงการ ด้วยการดำเนินการต่อเนื่อง สู่ Episode 2 ด้วยแนวคิด “Fertility UFO Show” ที่จะมีการถ่ายทำโปรแกรมสุขภาวะเพื่อการเจริญพันธุ์ (Garmete Wellness Program) ในประเทศไทย โดยจะทำการเผยแพร่ผ่านพอร์ทัลที่เป็นวีดีโอโฮสติ้งทั่วโลกหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คู่ฮันนีมูนที่สนใจอยากได้รับประสบการณ์ใหม่ของโปรแกรมที่เป็นปรากฎการณ์ใหม่ของโลก สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.babysmart.life ก่อนเดือนพฤษภาคม 2561 คู่สมรสที่ชอบความตื่นเต้น อยากผจญภัย ท้าทายกับสิ่งใหม่ๆ สามารถสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ร่วมรายการ Fertility Game Show ที่จะเปิดตัว และออกอากาศในอนาคตอันใกล้นี้

จากนโยบายในการส่งเสริมให้มีบุตรคนที่ 2 ของรัฐบาลจีน ผนวกกับแนวคิดของ ดร. เหว่ย เซียน ยู จะส่งผลให้ตลาดท่องเที่ยวจะมีรูปแบบเปลี่ยนไป โดยจะมีการทำการตลาดที่ฉีกแนว สู่การตลาดแบบเจาะลึก ทำให้ตลาดการท่องเที่ยวจีนที่เน้นเชิงสุขภาวะเพื่อการเจริญพันธุ์กลายเป็นตลาดใหญ่ จับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร โดยจำนวนคู่สมรสชาวจีนที่อยู่ในเกณฑ์มีลูกได้ มีจำนวนมากถึง 90 ล้านคู่ นับรวมเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 180 ล้านคน

ดร.เหว่ย กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นผลงานที่ส่งผลมากมายให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและอุตสาหกรรมใกล้เคียง โดยเฉพาะความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่จะเป็นครั้งแรกที่รวมเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการสื่อสาร และ เทเลคอมมิวนิเคชั่นไว้ด้วยกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3.0 (Medical Tourism 3.0) ที่ลูกค้าจากต่างประเทศเช่นประเทศจีน สามารถได้รับคำแนะนำทางการแพทย์ทั้งก่อนและหลังจากการมารับ การรักษาในประเทศไทย และในส่วนการมีบุตร นี่เป็นการยกระดับการให้คำปรึกษาก่อนทำเด็กหลอดแก้วข้าม ประเทศผ่าน O2O แพลทฟอร์ม ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นฐานที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการจัดการด้านการเจริญพันธุ์สำหรับคนมีบุตรยากแบบข้ามพรมแดน และยังเป็นการลดความเสี่ยงของสำหรับกลุ่มผู้มีบุตรยากเพื่อตอบ สนองนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐบาล (Fertility Wellness Tourism) อีกด้วย

นักท่องเที่ยวจีน

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจะได้รับประโยชน์ถ้วนหน้า รวมไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม-รีสอร์ท ฟิตเนส สปา ร้านอาหาร โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อรองรับจำนวนผู้ท่องเที่ยว 90 ล้านคู่ หรือเท่ากับ 180 ล้านคน รวมถึงเศรษฐกิจของชาติโดยภาพรวม และประโยชน์ด้านอื่นๆ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากโครงการฮันนีมูนรอบ 2 ของ 90 ล้านคู่สมรสจีน ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะเพื่อการเจริญพันธุ์ สำหรับกลุ่มผู้มีบุตรยากเพื่อตอบสนองนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐบาล คือ

– การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ล้ำหน้าจากทั่วโลก มายังประเทศไทยที่เป็นศูนยกลาง ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะเพือการเจริญพันธุ์ ผ่านรายการ Baby Smart บนแพลทฟอร์ม Smart TV. และ Gamete Wellness Program

– การให้คำปรึกษา Pre – IVF via an O2O platform ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การบริการด้านการทำผสมเทียมที่ดีที่สุดในโลก พร้อมทั้งลดความเสี่ยงให้กับนักท่อง เที่ยวใน การทำผสมเทียม

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ และ พันธมิตร สามารถใช้นวัตกรรมการสื่อสาร ที่เป็น O2O แพลทฟอร์ม โดยเป็นการทำธุรกิจจากประเทศไทย สร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายนับล้านในประเทศจีนอย่างง่ายดาย พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวคู่สมรสเข้าใจถึงขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของคนไทยก่อนเดินทางมายังประเทศไทย จนกระทั่งเดินทางกลับ ได้อีกด้วย

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: