Biznews

เทคโนโลยี/สุขภาพกระทบความสัมพันธ์อย่างไร????

จากผลสำรวจดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียลประจำปี 2017 [Prudential Relationship Index (PRI) 2017] แสดงให้เห็นว่าในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนอย่างรวดเร็ว ทำให้ความสัมพันธ์ของคนไทยนั้นสั่นคลอนมากขึ้น เทคโนโลยีซึ่งรวมไปถึงโซเชียลมีเดีย เป็นสาเหตุอันดับสองในการทะเลาะกันของคู่รักในประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทำให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวา มีร้องไห้บ้าง หัวเราะบ้าง แต่ก็คือชีวิต คำถามคือ เราเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์อย่างถ่องแท้มากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้เอง พรูเด็นเชียลจึงได้ดำเนินการสำรวจเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นเป็นปีที่สองหลังจากเปิดเผยผลสำรวจฉบับแรกไปเมื่อปีที่ผ่านมา

ในปีนี้ ประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ 5 จาก 9 ประเทศที่ทำการสำรวจในเอเชีย และได้คะแนนความสัมพันธ์ดัชนี PRI (Prudential Relationship Index) ในปี 2017 อยู่ที่ 70 จาก 100 คะแนน ลดลง 1 คะแนนจากปี 2016 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยความสัมพันธ์หลักของผู้คนจะช่วยให้บรรลุ 70% ของความต้องการที่ปรารถนา ส่งผลให้เกิด “ช่องว่างในความสัมพันธ์” อยู่ที่ 30% ในประเทศไทย โดยคะแนนดัชนี PRI ที่สูงที่สุดตกเป็นของประเทศกัมพูชาและฟิลิปปินส์

เทคโนโลยี ทำให้ความสัมพันธ์ของคนเราดีขึ้นหรืออ่อนแอลง
ในขณะที่โซเชียลมีเดียมีส่วนให้ชีวิตของคนเราใกล้กันมากขึ้น แต่คู่รักส่วนใหญ่ในประเทศไทยเห็นว่า โซเชียลมีเดียทำให้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์ของพวกเขา 36 เปอร์เซ็นต์ของคู่รักที่ตอบแบบสอบถามโต้เถียงกันเรื่องเวลาที่ใช้ไปกับ

โทรศัพท์หรืออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยมี 37% ระบุว่าพวกเขามักจะรู้สึกไม่สบอารมณ์กับการโพสต์ข้อความของคนรักในโซเชียลมีเดีย

46 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยเห็นว่าคนในครอบครัวใช้เวลามากเกินไปกับโทรศัพท์แทนที่จะพูดคุยกัน ในขณะที่ 40 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าเวลาที่ใช้ไปกับอุปกรณ์ดังกล่าวมีผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของพวกเขา

โดยความต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนั้นค่อนข้างชัดเจน คือ 71 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายไทยกล่าวว่าพวกเขาเป็นคนที่ให้ความสนใจกับโทรศัพท์มากกว่าอีกฝ่าย เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่อยู่ที่ 51 เปอร์เซ็นต์

ใช่! คนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพของพวกเขา แต่แล้วไงต่อ
จากผลสำรวจดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียลประจำปี 2017 คนไทยรู้ตัวดีว่าต้องให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ แต่น้อยคนที่จะลงมือทำ

69 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยกังวลว่าพวกเขาจะยังมีร่างกายแข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้นหรือไม่ ในขณะเดียวกัน 34 เปอร์เซ็นต์ ของคนไทยเชื่อว่าสุขภาพของพวกเขาจะแย่ลงในอีกห้าปีข้างหน้า

แม้จะมีความกังวลแต่ 61% ระบุว่าตนไม่กระตือรือร้นในการรักษาสุขภาพ เมื่อถามพวกเขาว่าถ้าคู่รักในเมืองไทยสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับคู่ของพวกเขาได้จะเป็นเรื่องอะไร มากกว่า 54 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าต้องการให้คู่ชีวิตของตนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: