Biznews

เตรียมตัวให้พร้อม! ‘ปตท.’ จ้างเด็กจบใหม่เพิ่ม 2.3 หมื่นอัตรา

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ และกลุ่มผู้ว่างงานกว่า 23,000 อัตราในปี 2565 ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ต่อยอดผลสำเร็จโครงการ Restart Thailand

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. สานต่อ โครงการ “Restart Thailand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมทักษะและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. เตรียมเปิดรับสมัครแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ และผู้ว่างงานรวมกว่า 23,000 อัตราในปี 2564 เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2565 ประกอบด้วย

กลุ่มแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 20,700 อัตรา , กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวส.- ปริญญาตรี (First Jobber) ภายใต้สัญญาระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2565) จำนวน 2,170 อัตรา , การเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 480 อัตรา เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

สำหรับตำแหน่งงานที่กลุ่ม ปตท. เตรียมเปิดรับเพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้กับนักศึกษาจบใหม่และกลุ่มผู้ว่างงานในปี 2565 ประกอบด้วย งานพัฒนาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน งานจัดการข้อมูล งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว งานบัญชีและการเงิน งานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ และพนักงานสถานีบริการ NGV ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ การอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

โดยผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์การรับสมัคร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง www.pttbsa.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

Related Articles

Back to top button
X