Biznews

เตรียมซักผ้าในปั้ม!’OR’ ทุ่มกว่า 1,000 ล้านซื้อหุ้น Otteri

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) แจ้งว่า บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยของ OR ได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KNEX) ในวงเงิน ไม่เกิน 1,105 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้น 40% และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KNEX มีสัดส่วนการถือหุ้น 60% ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน KNEX

 
โดย KNEX เป็นผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องชักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม รวมถึงประกอบกิจการร้านสะดวกซักภายใด้แบรนด์ Otteri Wash & Dry
 
การลงทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสู่ธุรกิจใหม่เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจค้าปลีกของ OR โดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสในการเดิบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ
 
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR กล่าวว่า KNEX ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม รวมถึงประกอบกิจการร้านสะดวกซัก ภายใต้แบรนด์ชื่อ อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย โดยให้บริการเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบให้บริการตัวเอง (Self-service) ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในธุรกิจร้านสะดวกซัก
 
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ OR ตามพันธกิจในการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป (All Lifestyles) เพื่อให้ OR เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย และเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจให้กับเครือข่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่มีอยู่กว่า 2,000 สาขา ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันของทั้ง OR และ KNEX ทั้งในและต่างประเทศ
 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเติบโตในแบบ Outside-In Growth โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการให้เติบโตไปพร้อมกับ OR
 
นอกจากนี้ ทั้ง OR และ KNEX ยังมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR ในการเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน หรือ Empowering All Toward Inclusive Growth ได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการจ้างงานผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสให้ทำงานที่ร้าน Cafe Amazon for Chance ของ OR ด้าน KNEX ก็มีโครงการจ้างงานผู้สูงอายุมาพับผ้าให้ลูกค้าที่นำผ้ามาซักอบที่ร้านอ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย และยังได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาจัดกิจกรรมซักผ้าและอาบน้ำฟรีให้กับคนไร้บ้าน เป็นต้น
 
นายกวิน นิทัศนจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KNEX กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัท คือ การนำวิสัยทัศน์ของ OR มาแสดงออกเป็นการกระทำ กล่าวคือการให้โอกาส SME ไทยที่มีความพร้อม ศักยภาพ และ ความมุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาองค์กรของตัวเองได้เติบโตร่วมกัน การที่ OR เข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทครั้งนี้เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน เปิดประตูให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจให้แก่ทั้งสองบริษัท
โดยทาง KNEX มีแผนขยายสาขาร้านสะดวกซักไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของ OR ทั้งในและนอก พีทีที สเตชั่น เพื่อทำให้ผู้คนได้การเข้าถึงบริการซักอบผ้าที่มีมาตรฐานสากล ในราคาประหยัด รวมไปถึงแผนการที่จะขยายไปต่างประเทศในอนาคต
 

Related Articles

Back to top button
X