Biznews

‘เดอะมอลล์กรุ๊ป’ ขานรับนโยบาย จัดตั้งจุด Drop Off ทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม‘ สนับสนุน กรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคีประกาศเจตนารมณ์ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ณัฐศมน  วงศ์กิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด เป็นผู้แทนบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมนำจุด Drop Off ต้นแบบในการทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน มาร่วมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะของเสียอย่างถูกวิธีจากต้นทาง นำร่องรับขยะของเสีย 4 ประเภท ได้แก่ หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี และซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีไปยังสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน

โดยได้รับเกียรติจาก วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมบูธ อีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการจัดตั้งจุด Drop Off  ตู้เก็บรวบรวมขยะอันตรายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง, บางแค, บางกะปิ และนครราชสีมา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และท่าพระ ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์

Related Articles

Back to top button
X