BiznewsReal Estate

เปิดให้เช่าทั่วไทย! การเคหะจัดหนักเช่าบ้านราคาถูกเริ่ม 999 บ. 

เริ่มแล้วสำหรับการเคหะแห่งชาติที่มอบของขวัญปี 2563 ด้วยการจัดแคมเปญ “เช่าทั่วไทย” บ้านเช่าราคาถูกรวม 10,000 หน่วยทั่วประเทศ เริ่มต้นเพียง 999 บาท เปิดจองสิทธิเช่าผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่  9 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563

โดยเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของการเคหะฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 มีโครงการเข้าร่วม 10,000 หน่วย แบ่งเป็นบ้านเช่าในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล 6,500 หน่วย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

โครงการ “เช่าทั่วไทย” ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติเป็นระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาเช่าทุกปี

โดยผู้ลงทะเบียนจองสิทธิในโครงการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว 2.มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท ต่อเดือน 3.ไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ และไม่มีหนี้ค้างชำระ

ทั้งนี้ หากผู้เช่ามีความประสงค์จะซื้อในภายหลังก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นซื้อได้ตามเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อโครงการดังกล่าว การเคหะแห่งชาติมีโปรโมชั่นพิเศษวางเงินจองเพียง 1,000 บาท กู้ได้สูงสุด 100% หรือผ่อนบ้านกับการเคหะแห่งชาติในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ และฟรีมุ้งลวด – เหล็กดัด สำหรับอาคารชุดชั้น 4 – 5 อีกด้วย

ผู้สนใจจองสิทธิ “เช่าทั่วไทย” สามารถลงทะเบียนได้ที่ 999.nha.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และหมดเขตการจองสิทธิเช่าในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: