Biznews

เช็คที่นี่! ผู้ประกันตน ม.33-39 ตรวจสุขภาพประจำปีฟรีก่อนสิ้นปี ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานให้บริการดูแลตรวจสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือคนทำงานในสถานประกอบการทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม

 

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีถึง 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหา ปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจ การทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการ เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2565 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วขณะนี้ กว่า 5,878,476 คน

อย่างไรก็ตาม  ขอให้ผู้ประกันตนได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเอง จึงขอเชิญชวนให้มาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพประจำ ก่อนสิ้นปี 2565 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

Related Articles

Back to top button
X