Biznews

เช็กสิทธิ’บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบแก้ตัว ‘ผ่าน-ไม่ผ่าน’ วันสุดท้าย 25 พ.ย. นี้

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เตรียมประกาศผลรอบแก้ตัว “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ในวันที่ 25 พ.ย. นี้ เป็นวันสุดท้าย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ ตั้งแต่วอวันที่ 5 ก.ย.–31 ต.ค. 65 มีจำนวนคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 65 เวลา 23.00 น.)

ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

แม้ว่าโครงการฯ ได้ปิดระบบในการรับแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนที่พบข้อความ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 65 ที่ผ่านมาแล้ว โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 65

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 65 เป็นการประกาศผลข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 ก.ย.–3 พ.ย. 65 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 20,947,834 ราย โดยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน จำนวน 11,254,886 ราย (คิดเป็น 54% ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) และเป็นผู้ไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 9,692,948 ราย (คิดเป็น 46% ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

เมื่อส่งตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 19,481,835 ราย (คิดเป็น 93% ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) โดยมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,465,999 ราย (คิดเป็น 7% ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือน ม.ค. 66 สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 65 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

วิธีเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th จากนั้นคลิก “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

ระบบจะ แสดงสถานะการลงทะเบียน ของผู้ลงทะเบียน

Related Articles

Back to top button
X