Biznews

เช็กปฏิทิน!’วันหยุดธนาคาร- วันหยุดราชการประจำปี 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศวันหยุดธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษปี 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศวันหยุดประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี 2565

วันหยุดธนาคาร 2565

วัน/เดือน/ปี วันหยุดตามประเพณี
วันจันทร์ที่ 3 ม.ค. 65  ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 ม.ค. 65)
วันพุธที่ 16 ก.พ. 65 วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เม.ย. 65 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพุธที่ 13 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 15 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 65 ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 65)
วันพุธที่ 4 พ.ค. 65 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 65 ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65)
วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพุธที่ 13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 65 ​วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยภาคธุรกิจ-ท่องเที่ยวที่กระทบจากโควิด-19​ (ตามมติ ครม. 4 พ.ย. 64)
วันศุกร์ที่ 12 ส.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 65 ​วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยภาคธุรกิจ-ท่องเที่ยวที่กระทบจากโควิด-19​ (ตามมติ ครม. 4 พ.ย. 64)
วันจันทร์ที่ 24 ต.ค. 65 ​ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 65)
วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 65 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 12 ธ.ค. 65 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. 65)

 

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ส่วนสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

สำหรับวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน มีดังนี้

 • วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
 • วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม
 • วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน
 • วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน รวม 3 วัน
 • วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
 • วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดือนพฤษภาคม ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหนเป็นปีๆ ไป
 • วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม
 • วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
 • วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม
 • วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
 • วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
 • วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
 • วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ตุลาคม
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 • วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม
 • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม
 • วันสิ้นปี 31 ธันวาคม

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: