Auto

เสียใจด้วย!!! ‘เชฟโรเลต’ ยัน ไม่มีนโยบายคืนเงินลูกค้า

หลังจากที่มีการประท้วงของขอเงินคืนจาก กลุ่มผู้เสียหายผู้ได้รับผลกระทบจากการลดราคารถยนต์เชฟโลเลต รุ่น ออลนิว แคปติวา เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชดใช้ราคารถยนต์ที่ขาดหายไป หรือขอยกเลิกสัญญา

ล่าสุดทาง บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกเเถลงถึงเรื่องดังกล่าวว่า………..

ท่านเจ้าของรถยนต์เชฟโรเลตสามารถมั่นใจได้ว่า เรายังคงมีการรับประกันคุณภาพรถยนต์ทุกคันตามที่ให้ไว้ และพร้อมให้การบริการหลังการขายแก่ลูกดังเดิม ลูกค้จะยังคงสามารถนำรถยนด์ เชฟโรเลตมาเข้ารับบริการต่างๆ อาทิ การซ่อมบำรุง และอะไหล่แท้มาตรฐาน ได้ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเชฟโรเลตทั่วประเทศไทย เชฟโรเลตจะยังคงดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราต่อไป และยังคงมีทีมงานฝ่ายบริการหลังการขายและศูนย์ลูกค้สัมพันธ์เชฟโรเลตอยู่ดำเนินงานในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเรายังคงให้บริการหลังการขาย การซ่อมบำรุง และจัดหาอะไหล่แท้มาตรฐานให้แก่ทุกท่านเช่นเดิม

เชฟโรเลต ประเทศไทย ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้ แต่โดยนโยบายเราไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกด้ในกรณีนี้ได้ ซึ่งข้อเสนอพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้กับแคมเปญการขายปลักและการขายสินค้าในราคา พิเศษซึ่งเป็นไปตามขอบเขดที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอเพื่อให้ชดเชยแก่ท่านในกรณีนี้ได้

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: