Biznews

เจาะลึกการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดเป็นอย่างไร เหมาะกับงานแบบไหน

 

ขอบคุณภาพจาก Ryan Quintal on Unsplash

 

พลาสติกเป็นหนึ่งในวัสดุที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งเป็นข้าวของเครื่องใช้ และเป็นบรรจุภัณฑ์ในสินค้าต่างๆ ซึ่งกว่าจะมาเป็นของใช้ที่เราเห็นทุกวันนี้ พลาสติกต้องผ่านการขึ้นรูปพลาสติก ซึ่งมีหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นก็คือ การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด

 

มารู้จักการขึ้นรูปแบบฉีด 

การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดเป็นการนำเม็ดพลาสติกใส่เข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก ผ่านความร้อนทำให้อ่อนตัวและหลอมละลายกลายเป็นของเหลว จากนั้นก็จะฉีดพลาสติกที่หลอมเหลวนั้นเข้าไปในแม่พิมพ์ รอให้เย็นตัว แล้วค่อยปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ก็จะได้ชิ้นงานตามรูปแบบที่เราต้องการ 

สำหรับการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด นิยมผลิตเป็นอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน ของเล่นเด็ก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือของใช้ที่ต้องการความทนทานในระดับหนึ่ง

 

ประเภทของเครื่อง

เครื่องฉีดพลาสติกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน 

  1. เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง หรือ Vertical Injection Machine โดยพลาสติกจะหลอมละลายและไหลเข้าเครื่องตามแนวตั้ง ตั้งฉากกับแม่พิมพ์
  2. เครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน หรือ Horizontal Injection Machine เป็นแบบที่นิยมใช้มากกว่า โดยพลาสติกจะหลอมละลายและไหลเข้าเครื่องตามแนวนอน ตั้งฉากกับแม่พิมพ์ 

 

วัตถุดิบที่ใช้

สำหรับเม็ดพลาสติกที่นำมาฉีดมีหลากหลายชนิด ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของเรา ทั้งพลาสติกประเภท PE, PP, PS, ABS และ PVC 

 

องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก

การขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติกจะใช้ 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 

  1. วัตถุดิบ เราจะต้องเลือกว่าเราจะใช้ชนิดและคุณภาพของเม็ดพลาสติกแบบไหน เช่น เม็ดพลาสติกชนิด PE หรือใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล การเลือกใช้เม็ดสีของเม็ดพลาสติก ราคาที่เหมาะสม และในกรณีที่เป็นของเล่นเด็กอาจจะต้องดูข้อกำหนดหรือกฎหมายประกอบด้วย 
  2. แม่พิมพ์พลาสติก ได้ออกแบบแม่พิมพ์ให้ได้ชิ้นงานสำเร็จตามที่กำหนดไว้ มีการวางระบบหล่อเย็น และปลดล็อกชิ้นงาน และการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการทำแม่พิมพ์
  3. เครื่องฉีดพลาสติก ต้องเลือกขนาดของเครื่องขัจักรให้เหมาะสมกับชิ้นงาน สามารถทำชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อดี

การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด เป็นการขึ้นรูปที่ค่อนข้างอิสระ สามารถสร้างและผลิตชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนและหลากหลายในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว 

 

เปรียบเทียบการขึ้นรูปพลาสติก

โดยทั่วไปการขึ้นรูปพลาสติกมี 4 แบบ ดังนี้ 

 

ประเภท

วัตถุดิบ จุดเด่น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด เม็ดพลาสติก ขึ้นรูปได้อิสระ ผลิตได้จำนวนมากในเวลารวดเร็ว ของใช้ในครัวเรือน ของเล่นเด็ก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์
การขึ้นรูปพลาสติกแบบเป่า เม็ดพลาสติกชนิด HDPE,PP,PE ราคาถูก  ใช้เนื้อพลาสติกน้อย ขวดน้ำ ขวดแชมพู ขวดนม แกลลอนน้ำ 
การขึ้นรูปพลาสติกโดยการอัด ผงพลาสติก ผงเมลามีน ไม่ต้องหล่อเย็น จาน ชาม ถ้วย เครื่องครัวเมลามีน
การขึ้นรูปพลาสติกโดยการรีด  เมล็ดพลาสติก ผลผลิตสู่ ต้นทุนต่ำ ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์มบาง กระสอบพลาสติก ท่อน้ำพลาสติก 

 

การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด เป็นวิธีการขึ้นรูปพลาสติกวิธีหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเราจะเลือกใช้วิธีการขึ้นรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังจะผลิตพลาสติกประเภทไหน และใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อะไร จึงจะต้องตามความต้องการอย่างแท้จริง

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: