Financial

เงินเฟ้อยังลดต่อเนื่อง

เงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค. ยังลดต่อเนื่อง อีไอซีคาดทั้งปีอยู่ที่ 1.0%

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมลดลงไปที่ -0.04%YOY จาก 0.38%YOY ในเดือนก่อน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงต่อเนื่องเช่นกันมาอยู่ที่ 0.46%YOY จาก 0.50%YOY

เงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจากราคาอาหารสดเป็นหลัก โดยเฉพาะราคาผักสดลดลง 27%YOY ราคาผลไม้ลดลง 3%YOY ซึ่งเป็นผลของฐานสูงตามภาวะภัยแล้งในปีก่อน นอกจากนี้ การขยายตัวของราคาน้ำมันเดือนพฤษภาคมเริ่มชะลอลง โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยายตัว 8%YOY จาก 25%YOY ในเดือนก่อน รวมถึงราคาก๊าซ LPG ซึ่งเป็นต้นทุนก๊าซหุงต้มและขนส่งลดลง 47 สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดือนก่อน

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปยังไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากนัก เช่น ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น สะท้อนว่าอุปสงค์ในประเทศยังฟื้นตัวช้า ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานในบางอุตสาหกรรมที่ชะลอลงทำให้กำลังซื้อบางส่วนยังอ่อนแอ

อีไอซีปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทั้งปี 2017 ลงมาที่ 1.0%YOY จากเดิม 1.4%YOY จากราคาอาหารสดที่ชะลอลงกว่าที่คาด รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นกว่าที่คาดมีผลให้ราคาสินค้านำเข้ามีราคาถูกลง อย่างไรก็ตาม อีไอซีมองว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

ปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังไปที่ระดับ 55-56 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามผลการประชุมร่วมของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2017 ที่บรรลุข้อตกลงในการยื้อเวลาการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบรวม 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 9 เดือน ประกอบกับค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง และมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ขึ้นตามหลังราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

อีไอซีปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทั้งปี 2017 ลงมาที่ 0.6%YOY จากเดิม 0.7%YOY เนื่องจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ตามสภาวะการจ้างงานและค่าจ้างแรงงานที่ยังซบเซา ประกอบกับภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม อีไอซีมองว่ากำลังซื้อครัวเรือนในช่วงที่เหลือของปีจะปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: