Biznews

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” ทำภาพยนตร์โฆษณาครั้งแรก

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” เชื่อในคุณค่าของ “ความกตัญญู”

ครั้งแรกของภาพยนตร์โฆษณาจาก “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ที่หยิบเอาค่านิยมขององค์กรหรือ “หลักปรัชญา 3 ประโยชน์” ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติ สังคม และองค์กรให้สามารถเติบโตไปพร้อมกัน ที่ยึดถือเป็นเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจมายาวนานเกือบ 1 ศตวรรษ มาตีความและถ่ายทอดเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “กตัญญู”

ภาพยนตร์โฆษณา “กตัญญู” ได้นำเอาค่านิยมที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากฐานของความเชื่อและการเห็นคุณค่าของความกตัญญู ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 3 Hs ได้แก่ Heart : มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health : มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน Home : มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มานำเสนอผ่านเรื่องราวของครูหนุ่มคนหนึ่งที่ทุกลมหายใจมีชีวิตอยู่เพื่อคนที่เรียกว่าแม่ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่แท้จริง ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความกตัญญู โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักและความกตัญญูที่มีต่อคนที่ใกล้ตัวที่สุดคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ที่จะนำทางให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร เฉกเช่นเดียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ยึดถือการดำเนินธุรกิจบนหลักปรัชญา 3 ประโยชน์เป็นคุณธรรมและหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจตลอดมา

โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างครูหนุ่มที่มีแม่ซึ่งพิการทางสมอง และครูได้นำแม่มาที่โรงเรียนด้วยเนื่องจากต้องการดูแลแม่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นภาพที่เห็นประจำทุกวันในสายตาเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน แต่ผู้ปกครองกลับมองว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและทำให้เด็กขาดสมาธิในการเรียน แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ปกครองในชุมชนได้รับรู้ว่าเรื่องราวความกตัญญูของครูหนุ่มที่แสดงออกต่อแม่นั้นกลับกลายเป็นตัวอย่างและต้นแบบที่ดีงามในการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญูให้งอกงามขึ้นในหัวใจของลูกศิษย์ตัวน้อย โดยสะท้อนผ่านคำพูดและสิ่งต่างๆ ที่บรรดานักเรียนของเขาได้แสดงออกกับคนในครอบครัวของตนเอง ถ่ายทอดความรู้สึกซาบซึ้งและเรียกน้ำตาจากผู้ชมโฆษณาชิ้นนี้จนเป็นกระแสในโลกโซเซียลมีเดีย

สำหรับภาพยนตร์โฆษณา “กตัญญู” เป็นผลงานจากการสร้างสรรค์ของ โอกิลวี่ กรุ๊ป ประเทศไทย และดำเนินการผลิตโดย บริษัท ซันไชน์ เอเซทรา จำกัด โดยมีกำหนดเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ในวันที่ 18 กันยายน และเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในวันที่ 21 กันยายน เป็นต้นไป เพื่อให้สังคมไทยตระหนักและเห็นคุณค่าของความกตัญญู เพื่อร่วมกันปลูกฝังและส่งเสริมให้ความกตัญญูกลับมางอกงามบนผืนแผ่นดินไทย ให้ความกตัญญูกลับมาอยู่ในจิตสำนึกของคนไทย และร่วมสร้างสรรค์สังคมโลกไปสู่ความยั่งยืน

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: