Biznews

เข้าข่ายหรือไม่? เปิด 10 ‘อาชีพเครียดสูง-เครียดต่ำ’ 2565

เว็บไซต์ Business News Daily เผยผลสำรวจเกี่ยวกับอาชีพที่มีความเครียดสูง 2565 ในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานประจำปีของ CareerCast ผลสำรวจพบว่า ชาวอเมริกันมากกว่าครี่ง งานเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียด โดยอาชีพที่เครียดที่สุด และน้อยที่สุด  10 ลำดับ ดังนี้

อาชีพที่ความเครียดสูงมากสุด 10 อันดับมีดังนี้

1.ทหารเกณฑ์ 72.58
2.พนักงานดับเพลิง 72.38
3.นักบิน 61.20
4.ตำรวจ 51.94
5.ผู้ประกาศข่าว 51.27
6.ผู้ประสานงานอีเว้นท์ 51.19
7.นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 49.96
8.ผู้บริหารด้านประชาสัมพันธ์ (PR) 49.48
9.ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 48.97
10.คนขับแท็กซี่ 48.17

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดนั้น มาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ระยะทางในการเดินทาง, ศักยภาพในการเติบโต, ความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น

10 อาชีพที่มีความเครียดต่ำที่สุด

1.นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 5.07
2.เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน 5.76
3.ช่างทำผม 6.72
4.นักโสตสัมผัสวิทยา (แก้ไขการได้ยิน) 7.28
5.อาจารย์มหาวิทยาลัย 8.42
6.นักวิชาการเวชระเบียน 8.52
7.ช่างทำอัญมณี 9
8.นักวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 9.09
9.ผู้ช่วยเภสัชกร 9.19
10.พนักงานนวด 10:39

ซึ่งในสหรัฐอเมริกา อาชีพ นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 71,410 ดอลลาร์ (คิดเป็นเงินอยู่ที่ 2.6 ล้านบาท) และอัตราการเติบโตของอาชีพที่คาดการณ์ไว้คือ 23%

 

ขอบคุณที่มา Business News Daily

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: