Biznews

อิเกีย พร้อมเปิด “อิเกีย บางใหญ่”

เตรียมประกาศเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับ อิเกีย บางใหญ่ สาขาที่ 2 ในไทยของห้างเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านยักษ์ใหญ่จากประทศสวีเดน โดยล่าสุดจัดพิธีปิดหลังคา “อิเกีย บางใหญ่” ซึ่งพิธีปิดหลังคา หรือ Roof Capping Ceremony เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวสวีเดนที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณเพื่อนบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างบ้านจนเสร็จเรียบร้อย พร้อมเปิดให้บริการมีนาคม 2561

มร. แยป ดูร์นบวส รองผู้อำนวยการธุรกิจค้าปลีก อิเกีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ปัจจุบัน อิเกียมี 6 สโตร์ในภูมิภาคนี้ ได้แก่ สิงคโปร์ 2 สโตร์ มาเลเซีย 3 สโตร์ และไทย 1 สโตร์ ภายในต้นปีหน้าจะเปิดให้บริการอิเกีย บางใหญ่ ซึ่งใช้งบลงทุน 6.3 พันล้านพื้นที่รวมทั้งหมดของสโตร์ 50,278 ตร.ม.เป็นสโตร์แห่งที่สองในไทย และมีแผนจะเปิดสโตร์ใหม่ที่ปีนัง มาเลเซีย ภายในปี 2562 ทั้งนี้ การขยายธุรกิจโดยการเปิดสโตร์ใหม่ๆ ทำให้มีต้นทุนโดยเฉลี่ยลดลง ในขณะเดียวยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สโตร์ที่เพิ่มมากขึ้นช่วยให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น

อิเกีย บางใหญ่ มีความแตกต่างจากสโตร์อื่นๆ เป็นสโตร์แห่งแรกในโลกที่ลูกค้าสามารถเดินเข้าออก และชำระเงินได้ทุกชั้น นอกจากนี้ อิเกียให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น โดยติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4,548 แผงบนหลังคา และเน้นทำโครงสร้างให้อิเกีย บางใหญ่เป็นห้างค้าปลีกแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองขั้นสูงสุดด้านมาตรฐานอาคารเขียว จาก LEED (เกณฑ์การประเมินสิ่งก่อสร้างด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

อิเกีย บางใหญ่ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 21 เดือน บนเนื้อที่รวม 50,278 ตร.ม. นับเป็นสโตร์อิเกียที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นการตกแต่งภายในให้เสร็จสิ้น โดยในขณะนี้พนักงานอิเกีย บางใหญ่ กว่า 450 คนได้เริ่มทดลองปฏิบัติการและทำงานในพื้นที่จริงแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีความพร้อมรองรับประชากรกว่า 7.3 ล้านคนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 60 นาที รวมทั้งบริเวณปริมณฑล นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

หลังจากเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั้ง 2 สโตร์แล้ว อิเกีย ประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะมียอดผู้มาเยือน (visitor) ภายในสิ้นปี 2561 ประมาณ 7.8 ล้านราย (4 ล้านรายที่อิเกีย บางใหญ่)

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: