Columnist

อาชญากรรมจากการเป็นหนี้

อาชญากรรมจากการเป็นหนี้

โดย…ธนก บังผล

ประชาชนกว่าร้อยละ 60 ของประเทศไทยมีฐานะค่อนข้างยากจน คนเหล่านี้ไม่มี Statement ทางการเงินเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ และสามารถเข้าถึงเงินกู้นอกระบบได้ง่าย

โศกนาฏกรรมฆ่ายกครัวที่ จ.กระบี่ ก็มีสาเหตุหลักมาจากเงินๆทองๆ เริ่มที่ผู้ใหญ่บ้านนำที่ดินไปจำนองกับ “บังฟัต” จนสุดท้ายก็นำมาสู่ความตาย

แต่ถ้าไม่มีหนี้ก็ดูเหมือนว่าปัญญาที่นำเงินสดไปซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือทรัพย์สินต่างๆ ก็แทบจะเป็นแค่ความฝันเท่านั้น

เรื่องหนี้สินยิ่งพูดยิ่งเหนื่อย หลายคนกำลังหนักใจเพราะชักหน้าไม่ถึงหลัง ล่าสุด อธิบดีกรมบังคับคดี คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล ได้ชี้แจง ประเด็น และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (5 กันยายน 2560)

โดยกฎหมายฉบับนี้ นับว่าเป็นการปฏิรูปการบังคับคดีทั้งระบบ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดี และลดการประวิงคดี ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับคดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ อาทิ

– กำหนดวิธีการยึดทรัพย์สินประเภทต่างๆให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

– เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดได้เองและอายัดสิทธิเรียกร้องได้ทั่วประเทศ

– ยกเลิกขั้นตอนการรายงานศาลขออนุญาตขายทอดตลาด

– การขายทอดตลาดสามารถดำเนินการในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการปกติได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล

– ยกเลิกการคัดค้านราคาเสนอสูงสุดในการขายทอดตลาดและผูกพันราคา

-ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเข้าสู้ราคาเองในการขายทอดตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ตนต้องการหรือหาบุคคลอื่นมาสู้ราคา เป็นต้น

เชื่อหรือไม่ว่าในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560 คือช่วงตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายน กลุ่มการจัดการกลางด้านล้มละลาย (ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า) สามารถผลักดันทรัพย์สินได้มากกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท สูงกว่าในช่วงเดียวกันนี้ในปีที่แล้วมากถึง ร้อยละ 52.40

รวม 9 เดือนปีงบประมาณ 2560 ผลักดันได้ 95,596,747,494.63 บาท จากเป้าหมายทั้งปี 1 แสนล้านบาท

อธิบดีกรมบังคับคดี ยังบอกอีกด้วยว่า ทางกรมได้พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นระบบ Debt InFo เป็น Mobile Application ที่อำนวยความสะดวกให้คู่ความในคดีแพ่ง สามารถตรวจสอบจำนวนเงินในคดี และตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ เพื่อความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

มีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อีกทั้งกรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทรัพย์ที่จะนำมาขายทอดตลาด

ได้แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวม 291 คดี จำนวน 295 รายการ ราคาประเมินรวม 248,567,943.75 บาท และกรมบังคับคดีได้จัดโครงการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ดูการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี

โดยไฮไลท์ในครั้งนี้ เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ประเภทอากาศยาน AIRBUS COMPANY 1, Round – point Maurice Bellonte, Blagnac – FRANCE A310 – 222 สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS – PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จำนวน 1 ลำ ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ หลุมจอดเครื่องบินที่ 104 ท่าอากาศยานดอนเมือง

ใครว่างก็เชิญนะครับ ช่วงนี้หนี้สินผมยังเยอะอยู่ ถ้าไปดูเดี๋ยวจะเกิดกิเลสซื้อแอร์บัสมาขับเล่น

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งอาจจะเป็นผลงานของกรมบังคับคดี แต่อีกมุมหนึ่งคือประชาชนที่ถูกผลักดันทรัพย์สินภายในเวลาแค่ 9 เดือนที่ผ่านมาทะลุ 9หมื่นกว่าล้านบาทไปแล้ว

วันนี้คุยเรื่องตัวเลขแล้วค่อนข้างปวดหัวครับ จริงอยู่เป็นหนี้ต้องใช้ พูดนะมันง่ายสำหรับคนมีรายได้ 4-5 หมื่นขึ้นไป

ที่นั่งกินข้าวร้านข้างทางกันทุกวันนี้ ต้องพึงระงับยับยั้งการก่อหนี้ในอนาคต เนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจในปีหน้านั้นบอกเลยว่าหนักกว่าปีนี้แน่นอน

อย่าให้การเป็นหนี้บังคับให้ต้องสร้างอาชญากรขึ้นมาใหม่เลยครับ

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: