Biznews

อยากขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ต้องทำยังไงบ้าง?

ไม่มีใครอยากเป็นคนว่างงาน หรือโดนไล่ออกจากงานกะทันหันหรอกครับ แต่ถ้าวันนั้นมาถึง ก็ต้องใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่คุณได้จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนให้คุ้มค่า หลายคนไม่รู้ว่าสามารถลงทะเบียนคนว่างงานแบบออนไลน์ เพื่อขอรับเงินคนว่างงานจากสำนักประกันสังคม ซึ่งขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง ควรลงทะเบียนว่างงานภายในกี่วัน หรือเงินคนว่างงานได้กี่บาท ข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนว่างงานเหล่านี้ เงินติดล้อมีคำตอบมาให้แล้ว!

เมื่อก่อนถ้าจะขึ้นทะเบียนคนว่างงานต้องเดินทางไปที่สำนักประกันสังคมในแต่ละพื้นที่เพื่อดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ แต่เดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนว่างงานที่ตกงานเพราะโดนไล่ออก หรือตกงานเพราะลาออกเอง สามารถขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ

ขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ต้องเข้าเว็บไซต์ไหน?
เข้าสู่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th เพื่อลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์
เลือก “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” ในกรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่เคยขึ้นทะเบียนคนว่างงานมาก่อน
อ่านข้อตกลงของการใช้บริการให้ครบถ้วน เลือก “ยินยอม”
กรอกข้อมูลบัตรประชาชน กรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือก “บันทึกการลงทะเบียน”
ขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์​ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7
บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09 (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)
หนังสือหรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนคนว่างงาน
หลังจากนั้นให้ผู้ประกันตนคนว่างงานไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อยื่นเอกสารทั้งหมด

 

ขึ้นทะเบียน​เงินประกันสังคมออนไลน์คนว่างงาน ได้กี่บาท กี่เดือน

หลังจากผู้ประกันตนคนว่างงานขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์​และยื่นเอกสารที่สำนักประกันสังคมในแต่ละพื้นที่แล้ว ลำดับต่อไปเป็นการรายงานตัว โดยเจ้าหน้าที่จะมีเอกสารแนะนำให้กับผู้ประกันตนทุกคนทำตาม แต่สิ่งที่ผู้ประกันตนที่ตกงานหรือว่างงาน คงอยากรู้ว่าจะได้เงินคนว่างงานกี่บาท ซึ่งจำนวนเงินคนว่างงานที่จะได้รับขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุของการตกงานคืออะไร โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

ตกงานเพราะโดนไล่ออก ได้เงินคนว่างงานกี่บาท ได้เงินคนว่างงานกี่เดือน
ในกรณีที่ผู้ประกันตนคนว่างงานถูกไล่ออกกะทันหัน แล้วทำเรื่องลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคม จะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน)​ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจาก

ฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท
ฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการได้เงินว่างงานประกันสังคมคือผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกไล่ออกจากงาน

ทำไมถึงลงทะเบียนคนว่างงาน ขึ้นทะเบียนคนว่างงานไม่ผ่าน
ตกงานเพราะลาออก ได้เงินคนว่างงานกี่บาท ได้คนว่างงานกี่เดือน
ในกรณีที่ผู้ประกันคนว่างงานเพราะลาออกเอง แล้วทำเรื่องขึ้นทะเบียนคนว่างงานกับประกันสังคมแล้ว จะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจาก

ฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท
ฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับเงินคนว่างงานประกันสังคมคือผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการลาออกจากงาน

3 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเสียสิทธิ์การเป็นคนว่างงานของประกันสังคม
แม้จะเป็นผู้ประกันตนคนว่างงาน แต่ก็ยังมีสิทธิประกันสังคมที่คุณยังใช้ได้ เพื่อไม่ให้คุณเสียสิทธิ์ที่มีตามกฎหมายแรงงาน เงินติดล้อได้รวบรวมคำถามที่พบเจอบ่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาฝากกัน โดยมีด้วยกัน 3 คำถาม คือ

ตกงานหรือลาออกแล้ว ต้องทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ภายในกี่วัน?
ต่อให้ไม่ได้ตกงานกะทันหัน แต่ว่าลาออกเอง ไม่ควรชะล่าใจเรื่องการขึ้นทะเบียนคนว่างงานกับประกันสังคม เพราะมีระยะเวลาจำกัดในการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์อยู่ที่ 30 วันหลังจากว่างงาน หากเลยเวลาจากที่กำหนดจะถือว่าเสียสิทธิ์รับเงินคนว่างงานได้เลย

รายงานตัวว่างงานก่อนวันที่กำหนดได้ไหมถือว่ารายงานเร็วไปหรือเปล่า?
ผู้ประกันตนคนว่างงานหลายคนกลัวว่าถ้ารายงานตัวคนว่างงานช้ากว่าจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินคนว่างงานประกันสังคม เลยรีบรายงานตัวก่อนวันที่กำหนดถึง 7 วัน กรณีนี้ทำได้และไม่ใช่การรายงานตัวคนว่างงานที่เร็วเกินไป เพราะในใบนัดรายงานตัวระบุว่า “กรณีรายงานตัวก่อนวันนัด 7 วัน หรือหลังวันนัด 7 วันจะถือว่าเป็นการรายงานตัวตามกำหนด”

รายงานตัวว่างงานแล้วเงินประกันสังคมคนว่างงานจะเข้าวันไหน?
หลังจากรายงานตัวคนว่างงานไปแล้ว เงินประกันสังคมคนว่างงานจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5-7 วันทำการ โดยจะนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติและรายงานตัวของผู้ประกันตนคนว่างงาน ซึ่งการรายงานตัวก่อนล่วงหน้า 7 วัน ไม่ได้ทำให้คุณได้รับเงินคนว่างงานไวแต่อย่างใด

ขอบคุณข้อมูล  เงินติดล้อ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: