Biznews

‘หมอยง’ เลคเชอร์ ‘โควิด 19 บทเรียนจากจีนและสิงคโปร์’

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” เกี่ยวกับสถานการณ์ “โควิด-19” มีเนื้อหาดังนี้…

โควิด 19 บทเรียนจากจีนและสิงคโปร์

ประเทศไทยคัดลอกบทเรียนจาก จีน และ สิงคโปร์ ในการระบาด รอบใหม่ ของโรคโควิด 19

บทเรียนจากประเทศจีน ตั้งแต่อู่ฮั่น ปักกิ่ง ต้าเหรียน ชิงเต่า

ตลาดจะเป็นตัวขยายโรค (amplify) เริ่มตั้งแต่ ตลาดหัวหนาน ในเมืองอู่ฮั่น ที่เป็นตลาดสด เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ในประเทศจีน โดยผู้ป่วยรายแรกคือใครไม่ทราบ และส่งต่อ 3 – 4 รุ่น จึงเข้าไปขยายในตลาด และทำให้ระบาดทั้งเมืองอู่ฮั่น

จีนได้รับบทเรียน ทันทีที่เกิดการระบาดที่ตลาดขนาดใหญ่ ซินฟาตี้ ในกรุงปักกิ่ง ที่มีการตรวจพบเชื้อไวรัส ที่เขียงปลาแซลมอน ก็ระดมปิดล้อม ด้วยการตรวจหาเชื้อหลายล้านคน และสามารถควบคุมโรคในที่สุด

ต่อมาก็เกิดมีการระบาดที่ ต้าเหลียน ตรวจพบไวรัสที่ กุ้งแช่แข็งส่งมาจาก ประเทศเอกวาดอร์

รวมทั้งการระบาดที่เมืองเมือง ชิงเต่า ที่เป็นเมืองท่าขนส่งสินค้า ก็เกิดคล้ายๆกัน โดยที่ไวรัสจะโจมตีที่ตลาดสด หรือ เมืองท่า

เช่นเดียวกัน การเกิดที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นเมืองท่า และเป็นตลาดสดขายกุ้ง เป็นแหล่งแพร่กระจาย ขยายจำนวน (amplify) ได้อย่างดี

บทเรียนนี้สอน เรื่องการค้าขายในตลาด โดยเฉพาะตลาดสด

ผู้ซื้อชอบเอามือ ไปจับของสดเพื่อเลือก จึงได้กระจายไปหลายจังหวัดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเป็นตลาดกลาง ส่งสินค้าออกสู่จังหวัดต่างๆ

บทเรียนจากสิงคโปร์ เกิดกับแรงงานต่างด้าว ที่อยู่รวมกันหนาแน่น และยากจะควบคุมระยะห่าง เมื่อมีการนำเชื้อเข้ามา ก็จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่แปลกที่จะมีผู้ป่วยเป็น หลักร้อย และถ้าตรวจมากก็จะเป็น หลักพัน

มาตรการในการควบคุมโรค รูปแบบสิงคโปร์ จะต้องรีบเอาเข้ามาจัดการ

จำนวนผู้ป่วยของสิงคโปร์ จะอยู่ในแรงงานต่างด้าว จำกัดไม่ให้ระบาดเข้าสู่ชาวสิงคโปร์ ผู้ป่วยมีจำนวนเกือบ 60,000 แต่เสียชีวิตเพียง 29 คน เพราะอยู่ในวัยทำงาน และอยู่ในสถานที่กักกัน

ประเทศไทย ได้ลอกแบบของทั้งจีน และ สิงคโปร์ ในการระบาดของโรค เราก็ควรลอกมาให้หมด รวมทั้งวิธีการจัดการด้วย

ไม่ให้เกิดการระบาดเข้าสู่ประชาชนไทย แบบสิงคโปร์ และควบคุมให้โรคหมดไปแบบจีน ด้วยการตรวจและค้นหา และมีมาตรการทุกอย่างให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

 

Related Articles

Back to top button
X