Biznews

‘ส.ขอนแก่น’ ปรับแผนโฟกัสกลุ่ม QSR

ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ ในฐานะบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการสินค้าบริโภคมาช้านาน ส่องกล้องภาพรวมกำลังซื้อผู้บริ โภคในครึ่งปีหลังชะลอตัว ระบุรากหญ้าซึมหนัก หลังเจอปัจจัยลบฉุดทั้งสินค้ าเกษตรตกต่ำหนี้ครัวเรือนยังสู ง ฉุดภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไม่คึกคัก เร่งปรับแผนสอดคล้องไลฟ์สไตล์ การบริโภคของคนรุ่นใหม่หวังช่วยดึงยอดซื้อสินค้า ด้านผู้บริหารเร่งเครื่องลุยธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนภายใต้ แบรนด์ แซ่บคลาสสิก เดลิเวอรี่ รุกขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ  จับกำลังซื้อของคนรุ่นใหม่ ดันรายได้ QSR เติบโต 40%

นายเจริญ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า จากการประเมินภาพรวมกำลังซื้ อของผู้บริโภคในช่วงครึ่งปีหลั งปีนี้คาดว่าจะไม่ดีนัก เนื่องจากมีปัจจัยลบที่ส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการจั บจ่ายใช้สอยรวมถึงบรรยากาศการซื้ อสินค้าที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะผู้บริโภคในต่างจังหวั ดที่เป็นกลุ่มเกษตรกรซึ่งได้รั บปัจจัยลบจากแนวโน้มราคาสินค้ าเกษตรที่ตกต่ำทำให้มีรายได้ จากการเพาะปลูกลดลง ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคระดั บรากหญ้า ก็ประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนทำให้ มีความระมัดระวังในการใช้จ่ ายเงินมากขึ้น

ส ขอนแก่น ทั้งนี้ จากปัจจัยดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมยอดขายสิ นค้ากลุ่มธุรกิจอาหารพื้นเมื องของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเติบโตเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มสินค้าอื่น ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน และกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่ นกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งผลักดันการเติ บโตของยอดขายจากทั้ง กลุ่มธุรกิจดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจร้ านอาหารบริการด่วนที่พบว่าในช่ วงไตรมาสแรกของปีนี้มีอั ตราการเติบโตสูงถึง 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา และยังมีแผนเร่งขยายสาขาให้ ครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ มากยิ่งขึ้น

แม้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลั งของปีนี้จะเติบโตได้ดีกว่าครึ่ งปีแรก แต่เรามองว่าการเติบโตดังกล่ าวจะเป็นเพียงบางกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออก ส่วนกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นคนกลุ่ มใหญ่ของประเทศยั งประสบภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋ าและการจับจ่ายซื้อสินค้าลดลง ประกอบกับพฤติกรรมการบริ โภคของคนรุ่นใหม่ที่เน้ นความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้เราเน้นทำธุรกิจกลุ่ม QSR ให้สอดคล้องกับเทรนด์ตลาดเพื่ อผลักดันยอดขายเติบโตตามแผนที่ วางไว้” นายเจริญ กล่าว

 นายจรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน QSR บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ กล่าวว่า ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจร้ านอาหารบริการด่วนของกลุ่ม ส.ขอนแก่น ภายใต้แบรนด์ แซ่บคลาสสิก ในปีนี้ มาจากการตอบรับที่ดีจากลูกค้ ามากขึ้น ทั้งที่เข้ามาใช้บริ การในสาขาและบริการจัดส่งสินค้ าถึงบ้าน (เดลิเวอรี่) ผ่านระบบCall Center 02-082-8000 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนเปิดขายแฟรนไชส์แก่ผู้ ที่สนใจทำธุรกิจร้านอาหารได้มี โอกาสเป็นเจ้าของร้านแซ่บคลาสิ กเพิ่มเติม  โดยในปีนี้ ตั้งเป้ามี20 สาขา แบ่งเป็น สาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 13 สาขา และ แฟรนไชส์อีก สาขา  พร้อมกันนี้ ยังมีแผนพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ๆ

จรัสภล รุจิราโสภณ
จรัสภล รุจิราโสภณ

  ส่วนร้านข้าวขาหมูยูนนาน จะเน้นการเปิดสาขาขนาดเล็กหรือ คีออส ผ่านการขายแฟรนไชส์แก่ผู้ที่ สนใจ ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 100,000 บาท เพื่อรุกเข้าสู่แหล่งชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้รั บความสนใจจากผู้ที่ต้องการเปิ ดร้านข้าวขาหมูเป็นจำนวนมาก ซึ่งตั้งเป้าหมายจะเปิดเพิ่มอีก 30 สาขาทั้งในประเทศและภูมิ ภาคอาเซียน จาก ณ สิ้นปี 2559 ที่มี 24 สาขา แบ่งเป็นในประเทศไทย 19 สาขา กัมพูชา สาขา สปป.ลาว สาขา พร้อมกันนี้ จะจัดทำเมนูขาหมูพร้อมรั บประทานจำหน่ายภายในห้างค้าปลี กขนาดใหญ่ เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการซื้ อกลับบ้านอีกด้วย

  ทั้งนี้ จากแผนงานดังกล่าว เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิ จ QSR ในปีนี้ทำยอดขายเติบโตมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและช่ วยผลักดันภาพรวมการดำเนินงาน ส.ขอนแก่นในปีนี้ สามารถทำยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ตามแผนที่วางไว้

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: