Biz PR

ส่องเทรนด์ความหรูหราแห่งอนาคต ผ่านหนังสือขายดีที่ถูกตีพิมพ์ครั้งที่ 4

“นิยามของคำว่า Luxury คืออะไร” คำถามที่ผุดขึ้นมาในความคิดของหลายคน หลังได้ยินชื่อหนังสือ Luxury Brand Management in Digital and Sustainable Times หนังสือขายดีที่ถูกตีพิมพ์ครั้งที่ 4 ในรอบ 13 ปีจากการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2008 โดย MICHEL CHEVALIER และ GÉRALD MAZZALOVO ที่ผู้เขียนตั้งใจเรียบเรียงจากประสบการณ์การเป็นผู้บริหารแบรนด์หรูชั้นนำระดับโลกมาเกือบทั้งชีวิต ประกอบกับการเป็นที่ปรึกษานักวิชาการ นักวิจัย ที่ค้นคว้าและตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับแบรนด์หรูมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดในงานเปิดตัวหนังสือ Luxury Brand Management in Digital and Sustainable Times ฉบับภาษาไทย แปลโดย ดร.ฐิติพร สถาวรมณี ผู้อำนวยการบริหาร Luxellence Center ศูนย์องค์ความรู้ด้านแบรนด์หรู คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ร่วมเสวนากับ Gerald Mazzalovo, DBA Senior Fellow, Sasin School of Management  ในหัวข้อ “Luxury of Tomorrow (ความหรูหราแห่งอนาคต)” ณ โซโห เฮาส์ แบงค๊อก โดยไฮไลท์จากการเสวนาคือเรื่องราวในหนังสือที่น่าสนใจหลายประเด็นอาทิ

  • นิยามของคำว่า Luxury ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต และข้อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ของ “New Luxury” (ความหรูหราใหม่)
  • บทที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับ “การสื่อสารในยุคดิจิทัล” ซึ่งคำนึงถึงมิติทางดิจิทัลของเอกลักษณ์

แบรนด์และผลกระทบต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของลูกค้า และแนวคิดเกี่ยวกับเส้นทางของลูกค้าที่เข้ามาสัมผัสแบรนด์ (Customer Journey) ถูกนำเสนอเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ

  • บทที่เขียนใหม่เกี่ยวกับ “ลูกค้าหรูหรา” ที่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ในการบริโภคสินค้า
  • การผสมผสานของเศรษฐกิจจุลภาคและเศรษฐกิจมหภาค ที่ทำให้มีการอัปเดตข้อมูลและตัวเลขที่สำคัญที่มีอยู่ในหนังสือและเนื้อหาส่วนใหม่ที่อุทิศให้กับอุตสาหกรรมการบริการ
  • เครื่องมือวิเคราะห์เชิงสัญศาสตร์ (Semiotic) ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การจัดการแบรนด์ร่วมสมัยของผู้เขียนทั้งสองท่าน
  • การบริหารจัดการแบรนด์ระดับโลก และความท้าทายที่แบรนด์ไทยจะต้องเผชิญในการไปให้ถึงจุดนั้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่น่าสนใจ สามารถร่วมค้นหาคำตอบนิยามของ Luxury ได้ในหนังสือการจัดการแบรนด์หรูฉบับที่ 4 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในยุคดิจิทัลและความยั่งยืนได้แล้ววันนี้ 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: