BiznewsReal Estate

“สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์” CEO หญิงแกร่งแห่งพฤกษา คว้ารางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562”

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562” สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์การบริหารงานที่เป็นเลิศในกิจการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ และมีการนำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งมีการทำกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นต่อไป

Related Articles

Back to top button
X