Biznews

สุดว้าว!’ซาอุ’รับสมัครพยาบาลไทย 400 อัตรา สูงสุดเดือนละแสน!

กระทรวงแรงงาน รับสมัคร ผู้จัดการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล พยาบาลผู้ดูแล ประสบการณ์สูง มากกว่า 4 ร้อยอัตรา เงินเดือน 3 หมื่น – 1 แสนบาท ตามตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบียกับนายจ้าง บริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ จำนวน 400 อัตรา ได้แก่

ผู้จัดการพยาบาล จำนวน 20 อัตรา
หัวหน้าพยาบาล จำนวน 30 อัตรา
พยาบาลหัวหน้าเวร จำนวน 50 อัตรา
พยาบาลผู้ดูแล1 จำนวน 200 อัตรา
พยาบาลผู้ดูแล2 จำนวน 100 อัตรา

และบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 4 อัตรา

มีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี สามารถต่ออายุได้

โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก ที่พัก และรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท) ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครงานพยาบาล เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 60 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และต้องจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ขึ้นไป โดยมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้

ผู้จัดการพยาบาล (Nurse Manager) จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,135 – 11,824 ริยาล หรือประมาณ 74,397 – 108,134 บาท ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ปริญญาโทหรือปริญญาเอกพยาบาลศาสตร์ ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

หัวหน้าพยาบาล (Head Nurse) จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,145 – 8,320 ริยาล หรือประมาณ 56,197 – 76,088 บาท ประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป ปริญญาโท ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป

พยาบาลหัวหน้าเวร (Charge Nurse) จำนวน 50 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,155 – 6,978 ริยาล หรือประมาณ 47,144 – 63,815 บาท ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ปริญญาโท ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

พยาบาลผู้ดูแล 1 (Staff Nurse 1) จำนวน 200 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 4,320 – 5,850 ริยาล หรือประมาณ 39,507 – 53,500 บาท ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ปริญญาโท ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

พยาบาลผู้ดูแล 2 (Staff Nurse 2) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,625 – 4,423 ริยาล หรือประมาณ 33,151 – 40,449 บาท ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

พยาบาล (Nurse) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 4,200 ริยาล หรือประมาณ 38,410 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.1453 บาท)

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas

โดยหลังจากนายจ้างคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง ผ่านการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: