Biznews

สุดยอด!’ไทย’รั้งที่ 5 เอเชีย-อันดับ 2 อาเซียน ‘ประเทศที่ดีที่สุดในโลก’ปี 2022

usnews.com  เผย ไทยเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของอาเซียนในการจัดอันดับ “ประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022”

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของอาเซียน และอันดับที่ 28 ของโลกสำหรับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022 (U.S. News & World Report Best Countries Rankings) ของ usnews.com เว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมด้านต่างๆ (https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings)

จากผลสำรวจทั้งหมด 85 ประเทศทั่วโลกในปี 2022 ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกคือ สวิตเซอร์แลนด์ และอันดับ 2 ถึง 5 เรียงตามลำดับ คือ เยอรมนี แคนาดา สหรัฐอเมริกา และสวีเดน สำหรับ 5 อันดับสูงสุดของ ทวีปเอเชียได้แก่ ญี่ปุ่น อันดับ 6, จีน อันดับ 17, สิงคโปร์ อันดับ 19, เกาหลีใต้ อันดับ 20 และประเทศไทย อันดับที่ 28

การจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกโดยรวมจะวัดประสิทธิภาพด้วยตัวชี้วัดที่หลากหลาย การสำรวจนี้แบ่งเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวของประเทศ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการ คุณภาพชีวิต ความมีเอกลักษณ์ สิทธิทางสังคม อิทธิพลทางวัฒนธรรม การเปิดกว้างต่อธุรกิจ สถานะของประเทศในเวทีโลก การท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรม

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: