Biznews

สายดื่ม สายควันเตรียมท้อ! ‘สรรพสามิต’ จ่อรีดภาษีเบียร์ 0% พร้อมคลอดภาษีบุหรี่ไฟฟ้า

สรรพสามิต” แจงลุยศึกษา 6 ภาษีใหม่ ปีงบประมาณ 2566 เล็งเพิ่มพิกัดรีดภาษีเบียร์ 0% กระทุ้งแอลกอฮอล์เยอะเสียภาษีเพิ่มขึ้น พร้อมคลอดพิกัดภาษีบุหรี่ไฟฟ้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2566 กรมฯ จะผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต โดยมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนสอดคล้องตามนโยบายภาพใหญ่ของกระทรวงการคลังและภาครัฐ ภายใต้การเดินหน้าแผนกลยุทธ์ EASE Excise ประกอบด้วยการดำเนินงานภายใต้ 4 เสาหลัก (Pillar) ได้แก่

1. ESG/BCG Focus คือการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับสินค้า บริการ ในกลุ่ม ESG/BCG

2. Agile way of working คือการทำงานที่เน้นความคล่องตัว พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะหลากหลายและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานยุคใหม่

3.Standardization คือการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) และ 4. End-to-End Customer-Centric Service บริการผู้เสียภาษีตั้งแต่ต้นจนจบในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel)

 

 

ทั้งนี้ ในกลยุทธ์ ESG/BCG Focus จะช่วยสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น ยกตัวอย่างผ่านการปฎิรูปโครงสร้างภาษีสินค้า 6 ประเภท ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา คาดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566 คือ 1.การสนับสนุนการนำเอทานอลบริสุทธิ์มาใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) 2.เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน (Bio Jet) 3.การปรับโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่ที่สามารถรีไซเคิลได้เหลือ 2% 4.เพิ่มพิกัดอัตราภาษีคาร์บอนเครดิต 5.เพิ่มพิกัดภาษีบุหรี่ไฟฟ้า และ 6.เพิ่มพิกัดภาษีเบียร์ สุรา แอลกอฮอล์ 0%

ในส่วนของภาษีเบียร์ จากพฤติกรรมที่ผ่านมา คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้น เลือกบริโภคเบียร์ 0% มากขึ้น ซึ่งกรมฯ เตรียมกำหนดพิกัดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% ขึ้นมา โดยมีอัตราระหว่าง ภาษีเครื่องดื่ม และ ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อพิกัดภาษีมีผลบังคับใช้ สุรา เบียร์ ที่มีปริมาณสูงกว่ากำหนด จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดอัตราการบริโภค และดูแลสุขภาพประชาชน เช่นเดียวกับ บุหรี่ไฟฟ้า ต้องมีการกำหนดพิกัดอัตราภาษี เพื่อให้สามารถควบคุม ปราบปราม บุหรี่ไฟฟ้าลักลอบ เป็นการช่วยเหลือสาธารณสุขได้อีกทางหนึ่ง

“ปัจจุบันเบียร์ 0% ยังไม่อยู่ในพิกัดภาษี ก็ต้องมาใส่ในพิกัด ส่งผลให้จากนี้ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะ ๆ ก็ต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้น มีความตั้งใจกำหนดพิกัดอัตราภาษีเบียร์ 0% ให้สูงกว่าเครื่องดื่ม แต่ต่ำกว่าภาษีเบียร์ ถ้าแอลกอฮอล์สูงกว่ามาตรฐานก็ขยับภาษีเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษา”

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ก็จะไม่กระทบกับการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ ในปีงบประมาณ2565 ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้ราว 5 แสนล้านบาท แต่ก็อาจจะกระทบกับปีงบประมาณ2566 ที่คาดว่าจัดเก็บได้ 5.67 แสนล้านบาท ซึ่งจะเหนื่อยหน่อย โดยผลการศึกษากรมสรรพสามิต การลดภาษีน้ำมันดีเซล 1 บาท จะกระทบรายได้หายไป 2 พันล้านบาท ถ้าลดภาษี 5 บาท ก็จะกระทบ 1 หมื่นล้านบาท

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: