Eat & Travel

สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน รั้งทำเลยอดนิยมลงทุนโรงแรม

จากผลสำรวจแนวโน้มนักลงทุนโรงแรมในยุโรปประจำปี 2561 ของซีบีอาร์อี ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก เผยว่า สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปนยังคงเป็นประเทศที่นักลงทุนนิยมลงทุนด้านโรงแรมเป็น 3 อันดับแรกในยุโรป

ซีบีอาร์อีได้ดำเนินการสำรวจด้วยการสอบถามนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จำนวน 336 คนที่ให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจโรงแรม และพบว่า 94% มีแนวโน้มที่จะลงทุนโรงแรมในยุโรปด้วยเม็ดเงินลงทุนในระดับที่ใกล้เคียงหรือมากขึ้นในปี 2561

นักลงทุนโรงแรมส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการสำรวจเป็นกองทุนที่ลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ผู้จัดการสินทรัพย์ และนักลงทุนเอกชน มากกว่าที่จะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันภัยที่นิยมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนอย่างอาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก และพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งผู้เช่าทำสัญญาในระยะยาวกว่า

48% ของนักลงทุนดังกล่าวมีแผนที่จะลงทุนโดยตรง ขณะที่การร่วมหุ้นและกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ยังคงเป็นรูปแบบการลงทุนยอดนิยมสำหรับการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอ

65% ของเม็ดเงินลงทุนมาจากยุโรป ซีบีอาร์อีคาดว่าเงินทุนจากฮ่องกง สิงคโปร์ และประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จะค่อยๆ เริ่มกลายเป็นเม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่ที่มาจากเอเชียแปซิฟิก หลังจากการลงทุนของจีนชะลอตัวลงอันเป็นผลมาจากมาตรการการจำกัดเงินลงทุนในต่างประเทศ

เมื่อกล่าวถึงโรงแรมในฐานะสินทรัพย์การลงทุน ความโปร่งใสที่มีมากขึ้นและความรู้เกี่ยวกับตลาดนี้ที่ขยายออกไปในวงกว้างมากขึ้น เป็นองค์ประกอบที่ทำให้กลุ่มนักลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดนี้มากขึ้น โรงแรมไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่เฉพาะทางและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญเท่านั้นอีกต่อไป

“ช่วงเวลาที่เหมาะสม” สำหรับการถือครองสินทรัพย์ประเภทโรงแรมอยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี ในขณะที่นักลงทุนบางรายเลือกที่จะถือครองในระยะสั้นกว่านั้น

เมื่อซีบีอาร์อีสำรวจถึงเหตุผลที่ลงทุนในโรงแรม 38% กล่าวว่ามีความคาดหวังว่าโรงแรมจะมีมูลค่าที่สูงขึ้น ขณะที่อีก 16% กล่าวว่าต้องการกระจายการลงทุน

อัตราผลตอบแทน หรือ Yieldsของโรงแรมในตลาดยุโรปส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่มีมาก แต่ก็เป็นสัญญาณของเงินเฟ้อด้านราคาสินทรัพย์เช่นกัน

เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ประเทศยอดนิยมสำหรับการลงทุนโรงแรมในปี 2561 3 อันดับแรก คือ สหราชอาณาจักร เยอรมัน และสเปน อ้างอิงแนวโน้มการลงทุนที่ซีบีอาร์อีทำการสำรวจโดย 69% ของนักลงทุนเลือก 3 ประเทศนี้ โดยสหราชอาณาจักรยังคงเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์เอกชนและนักลงทุนรายย่อยมากที่สุด

นายอรรถกวี ชูแสง หัวหน้าแผนกธุรกิจโรงแรม ซีบีอาร์อี ประเทศไทย คาดการณ์ว่า นักลงทุนไทยจะยังคงให้ความสนใจการลงทุนโรงแรมในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหราชอาณาจักร

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: