Biznews

สหภาพแรงงาน อสมท ออกแถลงการณ์ “คดีไร่ส้ม” บทเรียนราคาแพง

วันที่ 21 มกราคม 2563 สหภาพแรงานรัฐวิสาหกิจ อสมท จำกัด(มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ คดีไร่ส้ม บทเรียนราคาแพง

 

 

แถลงการ์ดังกล่าวระบุว่า กรณีศาลฎีกาได้พิจารณาคดีไร่ส้ม ซึ่งถือเป็นที่สุดของกระบวนการยุติธรรม โดยตลอด 10 กว่าปี ที่คดียืดเยื้อมา ได้มีบางฝ่ายเรียกร้องถึงบทบาทของสหภาพแรงงานฯ ต่อการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งสหภาพแรงงานฯได้ยืนยันพร้อมสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ โดยหากมีพยานหรือหลักฐานใหม่ ก็ขอให้มอบให้สหภาพแรงงานฯ ซึ่งจะได้นำส่งให้ศาลยุติธรรม ซึ่งมีอำนาจสูงสุดต่อไป

บัดนี้ เมื่อศาลฎีกามีคำตัดสิน ซึ่งถือว่าเป็นที่สุดของกระบวนการยุติธรรม สหภาพแรงานฯขอน้อมรับ และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ในฐานะ อสมท มีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ และยังรวมไปถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความไว้วางใจ ถือหุ้นของ บมจ. อสมท

กรณีไร่ส้ม เป็นบทเรียนว่า ผู้มาทำธุรกิจกับ อสมท ต้องยึดหลักกฎหมาย และธรรมาภิบาล ในการทำงานสื่อสารมวลชนและดำเนินธุรกิจใน บมจ. อสมท

ขณะฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องตรวจสอบควบคุม และอนุมัติด้วยความรอบคอบรัดกุม

สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติ ต้องตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพราะหากเห็นแก่ประโยชน์หรือคำสั่งที่มิชอบทางกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานก็จะต้องได้รับผลกระทบนั้น เป็นเบื้องต้น ดังกรณีที่เกิดขึ้น

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: