Bizlifestyle

สรุปให้ฟัง! ประกันชีวิตบำนาญคืออะไร? เหมาะกับใคร?

หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว สำหรับ “ประกันชีวิตบำนาญ” แต่เราเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักประกันประเภทนี้ ว่าคืออะไร หรือเหมาะสำหรับใคร วันนี้เราจึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตบำนาญมาฝากคุณผู้อ่านทุกท่านกัน ไปดูพร้อมกันเลย!

 

ประกันชีวิตบำนาญคืออะไร?

ประกันที่เน้นผลตอบแทนมากกว่าเงินคุ้มครอง หรือการคุ้มครองต่างๆ โดยประกันรูปแบบนี้ จะมีความคล้ายคลึงกับประกันแบบสะสมทรัพย์ที่หลายคนพอจะทราบดี นั่นก็คือการให้ผลตอบแทน แต่ประกันทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันที่ ประกันสะสมทรัพย์จะมีการจ่ายผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่เรียกว่า “เงินคืน” โดยจะเป็นการจ่ายเงินคืนให้ระหว่างสัญญา ในขณะที่ประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นจะไม่มีการให้เงินคืนอย่างต่อเนื่อง หรือเมื่อตอนอายุยังน้อย แต่จะเป็นการจ่ายคืนเมื่อคุณเมื่อคุณเริ่มเกษียณอายุ หรือมีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป จนถึงอายที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ โดยประกันประเภทนี้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายเกินจริง ซึ่งจะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินที่คุณได้รับ หรือไม่เกิน 200,000 บาท

 

ข้อดีประกันชีวิตบำนาญมีอะไรบ้าง?

1.เพิ่มความอุ่นใจหลังเกษียณอายุ

หลังเกษียณอายุ เราเชื่อว่าไม่ว่าใครก็อยากมีอิสระภาพทางการเงิน หรือมีช่องทางรายได้ประจำอยู่กันทั้งนั้น โดยผลประโยชน์หลังของประกันชีวิตแบบบำนาญนั่นก็คือช่วยสร้างหลักประกันรายได้ของผู้เอาประกันอย่างสม่ำเสเมอ

 

2. สามารถลดหย่อนภาษี

สามารถใช้ลดหักหย่อนภาษีที่ได้ตามที่จ่าย เพื่อได้รับเงินคุ้มครองจากการบำนาญสูงสุดมากถึง 300,000 บาท

 

ประกันชีวิตบำนาญเหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินเพื่อสำหรับใช้จ่ายต่างๆ และใช้จ่ายยามฉุกเฉินหลังเกษียณอายุ
  • ผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุน เพื่อการเกษียณจากช่องทางอื่นๆ
  • ผู้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับเงินบำนาญจากช่องทางอื่นๆ
  • ผู้ที่ต้องการการลดหย่อนภาษี 

 

จะเห็นได้ว่าการทำประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นเป็นการให้ความสำคัญกับผลตอบแทน โดยถือว่าเป็นการช่วยให้ตัวเองป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงิน โดยท้ายสุดนี้ เราขอแนะนำให้ทุกท่านเลือกเครื่องมือในการลงทุนการออมที่เหมาะสม และตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวคุณเองมากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้รับผลประโยชน์อย่างที่คุณต้องการ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: