Biznews

‘สระบุรี’สะเทือน! ครูสาวติดโควิด-19 รับเชื้อจากตลาดพัฒน์ สัมผัสเสี่ยงสูง 45 ราย!

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เปิดเผย ถึงกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 16 ของจังหวัดสระบุรี ( ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่สะสม) เพิ่มอีก 1 ราย เพศหญิง อายุ 30 ปี เป็นพนักงานครูเทศบาล สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งสังกัดเทศบาลฯ ในตัวเมืองสระบุรี  รวมขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรี 4 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายที่ 16 ของ จ.สระบุรี มีภูมิลำเนา อ.บ้านนา จ.นครนายก พักอาศัยอยู่ที่ อพาร์ทเมนต์อำเภอเมืองสระบุรี มีอาการไข้ มีน้ำมูก ได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลสระบุรี และผลตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้รับเชื้อจากมารดา อาชีพขายของในตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนและระบาดอยู่ในขณะนี้

 

เบื้องต้นได้สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 124 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 45 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 79 ราย ขณะนี้ได้ดำเนินการกักกันตัวผู้สัมผัสในสถานที่กักกันที่จังหวัดกำหนด 13 ราย กักกันตัวที่บ้าน 111 ราย

โดยทั้งหมดจะได้รับการดูแลตรวจวัดไข้ สังเกตอาการจนครบ 14 วัน และได้ดำเนินการทำความสะอาด สถานที่เสี่ยงทุกที่ ที่ผู้ป่วยไปสัมผัสตามมาตรการควบคุมโรค

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: