Biznews

ไทยช่วยไทย! ‘สยามพิวรรธน์’ เปิดพื้นที่พ่อค้า-แม่ค้าขายฟรี กระตุ้นเศรษฐกิจ

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ประกาศความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในยามวิกฤต เปิดตัวโครงการ “I Love Siam – Smile Together” ชวนทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกันเอง เพื่อคืน “ยิ้มสยาม” ให้กับประเทศด้วย 4 กิจกรรมนำร่อง ได้แก่ ‘ตลาดนัดยิ้มสยาม’ ‘โครงการ Siam Smile Space’ ‘โครงการฟื้นใจไทย’ และ ‘ไทยช่วยไทย ยิ้มไปด้วยกัน’ ภายใต้กลยุทธ “การสร้างคุณค่า สมประโยชน์ร่วมกันสู่ความยั่งยืน” ที่มุ่งสร้างประโยชน์และความสำเร็จร่วมกันให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

นางสาวชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ได้จัดแคมเปญ “I Love Siam – Smile Together” ที่จะช่วยกระตุ้นให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ผ่านการนำโมเดลธุรกิจรีเทลใหม่ ที่เรียกว่า ‘ระบบนิเวศค้าปลีก’ เข้ามาสร้างสมดุลทางการค้าเชื่อมโยงให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยโครงการ “I Love Siam – Smile Together” ขอเชิญชวนคนไทยให้มารวมพลังเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ผ่านการจับจ่ายใช้สอยของที่คนไทยผลิต  ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมใหญ่ ได้แก่

 

  1. ตลาดนัดยิ้มสยาม

เปิดพื้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ และทรูไอคอน ฮอลล์ จัดกิจกรรม ‘ตลาดนัดยิ้มสยาม’ ร่วมกับพันธมิตร ให้พนักงานและผู้ประกอบ -การจากทั่วประเทศที่รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ อาทิผู้ประกอบการส่งออกที่ไม่สามารถสินค้าออกต่างประเทศได้ และพนักงานที่ผันตัวมาขายของหลังถูกเลิกจ้าง เป็นต้น เข้ามาจำหน่ายสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ พร้อมใช้ช่องทางการตลาดของบริษัทดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2563 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ และวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2563 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ที่กำลังเดือดร้อน และสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 มิถุนายน 2563 นี้ โดยสามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ Line Official Account @RoyalParagonHall และ @TrueIconHall (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล)

  1. Siam Smile Space: พื้นที่ทำงานแห่งรอยยิ้มและความสุข

จากวิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนแปลงกะทันหันจากวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะการทำงานจากบ้าน (Work From Home) จนทำให้หลายคนเกิดอาการตึงเครียด แม้จะมีมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐ แต่คนส่วนใหญ่ยังคงกังวลถึงความปลอดภัยในที่สาธารณะ ดังนั้น เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้อย่างมีความสุข สยามพิวรรธน์ จึงได้เปิดพื้นที่ทำงานแห่งรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคนสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันได้ในรูปแบบ co-working space บนพื้นที่ของศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ได้แก่ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ และโครงการไอคอนสยาม โดยยินดีให้ใช้บริการ ฟรีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย Wifi และอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานของผู้คน พื้นที่ทำงาน  Siam Smile Space ดังกล่าว จะมีมาตรการดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุดซึ่งแต่ละศูนย์การค้าได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

  1. โครงการฟื้นใจไทย

โครงการ ‘ฟื้นใจไทย’ กลับมาสุข ด้วยยิ้มสยาม เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำร่องจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยการเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เปิดเมืองสุขสยาม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งพื้นที่รองรับ 3 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไปหรือนักธุรกิจที่ผันตัวเองมาสร้างมูลค่าจากกิจการครอบครัวในพื้นถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  อัตลักษณ์ไทยจาก 77 จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรผลไม้คุณภาพจากสวนดัง และเกษตรกรไทยดีเด่นที่กำลังประสบภาวะผลไม้ล้นตลาด โดยแบ่งรอบการจำหน่ายรอบละ 7 – 10 วัน หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ไทยภายในเมืองสุขสยาม  โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้

  • บริเวณธนบุรีดีไลท์ พื้นที่ต้อนรับชุมชนฝั่งธนบุรี พ่อค้าแม่ขายมือใหม่ พนักงานบริษัท นักธุรกิจที่ผันตัวเองมาสร้างมูลค่าจากกิจการพื้นถิ่นของครอบครัว ทั้งอาหารพื้นถิ่น ร้านอาหารต้นตำรับที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และหัตถศิลป์ไทยจากชุมชน เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนรอบจำหน่ายทุกสัปดาห์
  • ลานเมือง 1 พื้นที่ต้อนรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป 20 อันดับแรกจากทั้ง 77 จังหวัด ทั้งอาหาร และหัตถศิลป์เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นไทยที่ลูกค้าจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารแบบต้นตำรับ
  • ลานเมือง 2 พื้นที่ต้อนรับเกษตรกรผลไม้คุณภาพเพื่อช่วยแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด และผลไม้ที่ไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ โดยให้เกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคนำผลไม้เมืองร้อนของดีที่ส่งออกไปทั่วโลกมาจำหน่ายให้คนไทยได้ชิมผลไม้คุณภาพจากมือเกษตรกรโดยตรง ทั้งเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ที่สืบทอดสวนผลไม้จากครอบครัวรุ่นสู่รุ่น และนำเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสานพัฒนาทั้งด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G

  1. ไทยช่วยไทย ยิ้มไปด้วยกัน

สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม ‘ไทยช่วยไทย ยิ้มไปด้วยกัน’ รวบรวมมหกรรมผลไม้ 5 ภาค และของใช้อุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของดีประจำจังหวัด ส่งตรงจากชาวสวน และผู้ผลิตจากทั่วประเทศไทย มาจำหน่ายบนพื้นที่ของศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวไร่ชาวสวนที่ประสบปัญหาในเรื่องการจำหน่ายผลผลิตในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกร เป็นการเติมเต็มรอยยิ้ม และความสุขให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัว และลูกค้าก็ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คัดสรรจากหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน

“เราเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้คือ การที่พวกเราคนไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนซึ่งกันและกัน พลังแห่งความสามัคคีจะช่วยทำให้เรากลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง โดยสยามพิวรรธน์จะขอยืดหยัดเคียงข้างคนไทย นำความสุข และรอยยิ้มให้กลับมาสู่คนไทยทั่งประเทศชาติ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง” นางสาวชนิสา กล่าวปิดท้าย  

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: