Biznews

‘สยามพิวรรธน์’ กวาดรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

สยามพิวรรธน์ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของอาคาร ส่ง ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และอาคารสำนักงาน สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ คว้ารางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประเภท โกลด์ บนเวที BSA Building Safety Award 2021 จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งการได้รางวัลเกียรติยศ ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้าถึงการบริหารจัดการอาคาร ที่ได้มาตรฐานของสยามพิวรรธน์และระบบรักษา ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องความปลอดภัยอาคาร ตั้งแต่การวางระบบจัดการอาคารและการบำรุงรักษาที่เป็นมาตรฐานสากล ไปจนถึงการวางมาตรการรักษา ความปลอดภัยที่ครอบคลุม และละเอียดถี่ถ้วน ทั้งเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน บุคลากร ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการ คนทำงาน ทั้งในสถานการณ์ปกติและเพื่อให้ สามารถรับมือกับสถานการณ์หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้ทันท่วงที รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย สำหรับโครงการในเครือสยามพิวรรธน์ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และอาคารสำนักงานสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจและกำลังใจ สำหรับทีมงาน และจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ของศูนย์การค้าให้เป็นต้นแบบของประเทศไทยที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เช่า และลูกค้าผู้มาเยือน ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่อไป

 

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย จากเวที BSA Building Safety Award 2021 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ถูกจัดขึ้นเพื่อยกย่องโครงการที่จะเป็นแบบอย่างในด้านความปลอดภัยอาคาร พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงการสร้าง และดูแลอาคารที่ปลอดภัย โดยมีเกณฑ์ การตัดสินจาก 5 ปัจจัย ได้แก่ การตรวจสอบอาคาร สมรรถนะระบบเพื่อความปลอดภัย ตัวอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร การจัดการความปลอดภัย การดับเพลิงกู้ภัยและอพยพหนีไฟ ซึ่ง 4 โครงการในเครือสยามพิวรรธน์ ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และอาคารสำนักงาน สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการอาคารที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัยที่โดดเด่น และถือเป็นโครงการตัวอย่างให้กับอาคารในประเภทศูนย์การค้าอีกด้วย

 

ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งที่ได้มอบ รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยให้กับทั้ง 4 โครงการในเครือสยามพิวรรธน์ซึ่งนี่จะเป็นกำลังใจ สำคัญที่ช่วยผลักดัน ให้สยามพิวรรธน์ยังคงเดินหน้าพัฒนาศูนย์การค้าทุกแห่งที่เราบริหาร ให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัยอาคาร ให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและผู้เช่ารู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในทุกครั้งที่ได้มาเยี่ยมเยียน โครงการในเครือของสยามพิวรรธน์ นางสาวนราทิพย์ ปิดท้าย

Related Articles

Back to top button
X