Biznews

‘สมาคมการตลาดฯ ‘ แนะ 4 แนวทางเพิ่มวัคซีนธุรกิจสู้วิกฤต COVID-19

สมาคมการตลาดฯ แนะนำ แนวทางที่ต้องทำเบื้องต้น ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการปรับตัว เสริมภูมิต้านทานให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ในช่วง COVID-19
.
ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไร คนก็ยังต้องกินต้องใช้ เราในฐานะผู้ประกอบการ ควรใช้เวลาในช่วงวาระแห่งวิกฤตินี้มาเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยิ่งๆขึ้นไป

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: