Biznews

วิจัยชี้ ผู้ป่วย‘ลองโควิด’ระบบประสาท 33.3% หายใน 6 เดือน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat มีเนื้อหาดังนี้…

17 มิถุนายน 2565…

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 504,270 คน ตายเพิ่ม 1,011 คน รวมแล้วติดไป 542,937,367 คน เสียชีวิตรวม 6,337,534 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เยอรมัน ไต้หวัน ฝรั่งเศส อิตาลี และบราซิล

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 14 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 73.83 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 55.88

…สถานการณ์ระบาดของไทย

จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า

จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 14 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย แม้สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม

…อัพเดตความรู้ Long COVID

1. ลิ่มเลือดขนาดเล็กอุดตัน การติดเชื้อไวรัสระยะยาว และระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ คือสามสาเหตุหลักที่อธิบาย Long COVID

วารสารวิทยาศาสตร์ระดับโลก Science ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้นำเสนอบทความสรุป 3 ทฤษฎีหลักที่อธิบายการเกิดภาวะผิดปกติระยะยาวอย่าง Long COVID ในปัจจุบัน ได้แก่ การเกิดลิ่มเลือดขนาดเล็กอุดตันในระบบต่างๆ ของร่างกายภายหลังจากการติดเชื้อ (Tiny blood clots), การคงอยู่ของไวรัสหรือชิ้นส่วนของไวรัสในเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย (Viral persistence), และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง (Haywire immune system)

2. ผู้ป่วย Long COVID ที่มีอาการทางระบบประสาทนั้น มีเพียง 1/3 ที่หายใน 6 เดือน

Shanley JE และคณะจากมหาวิทยาลัย University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอผลการศึกษาติดตามผู้ป่วย Long COVID ที่มีอาการทางระบบประสาท จำนวน 56 คน และติดตามดูแลไปตั้งแต่ตุลาคม 2563 ถึงตุลาคม 2564

สาระสำคัญคือ มีเพียง 33.3% ที่หายในระยะเวลา 6 เดือน

…ความรู้ทางการแพทย์ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ชี้ให้เห็นว่าปัญหา Long COVID เป็นเรื่องสำคัญมาก และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สมรรถนะการใช้ชีวิต การดูแลตนเอง และการทำงาน รวมถึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ ทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และประเทศ

ย้ำดังๆ ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวเลขทางการที่รายงานไม่ได้สะท้อนสถานการณ์การติดเชื้อที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตมีมาก การใส่หน้ากากคืออาวุธสำคัญที่สุดที่จะป้องกันตัวของทุกคน

ใช้หน้ากากเป็นอวัยวะที่ 33 ของร่างกายให้คุ้นชินเป็นวิถีชีวิตใหม่ จะช่วยให้ลดความเสี่ยง และมีโอกาสประคับประคองให้เรารอดปลอดภัยจนกว่าจะผ่านสถานการณ์ระบาดทั้งโลกไปด้วยกัน

อ้างอิง

1. Couzin-Frankel J. Clues to Long COVID. Science. 16 June 2022.

2. Shanley JE et al. Longitudinal evaluation of neurologic-post acute sequelae SARS-CoV-2 infection symptoms. Annals of Clinical and Translational Neurology. 15 June 2022.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: