Biznews

วางแผนการเดินทางให้ดี!’ขสมก.’ ปรับเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ 14 สาย เลี่ยง’ประชุมเอเปค’

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รายงานว่า  ตามที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC 2022) ตั้งแต่วันที่ 18-19 พ.ย. 65 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล จะปิดการจราจรบางช่วงบนถนนรัชดาภิเษก, ถนนดวงพิทักษ์, ถนนเพลินจิต, ถนนราชดำริ และถนนวิทยุ ตั้งแต่วันที่ 16-19 พ.ย. 65 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ขสมก. จึงปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ จำนวน 14 เส้นทาง ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรบนถนนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16-19 พ.ย. 65 ดังนี้

1.สาย 185 (รังสิต-คลองเตย) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตลอดทั้งวัน เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 24 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนเกษมราษฎร์สุดเส้นทางที่อู่คลองเตย ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 24 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาแยกอโศกมนตรี เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

2.สาย 136 (อู่คลองเตย-หมอชิต 2) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตลอดทั้งวัน เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 42 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาแยกอโศกมนตรี เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวา เข้าซอยสุขุมวิท 40 เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 เมื่อถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวซ้าย เข้าถนนรัชดาภิเษก เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

3.สาย 25 (อู่แพรกษา (บ่อดิน)-ท่าช้าง) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไปเที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ เลี้ยวขวา เข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

4.สาย 505 (ปากเกร็ด-สวนลุมพินี) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังต์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร

5.สาย 508 (ปากน้ำ-ท่าราชวรดิษฐ์) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

6.สาย 2 (สำโรง-ปากคลองตลาด) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ มุ่งหน้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

7.สาย 511 (ปากน้ำ-สายใต้ใหม่) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ มุ่งหน้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

8.สาย 13 (อู่พระราม 9-คลองเตย) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนชิดลมต่อเนื่องถนนหลังสวน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสารสิน เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

9.สาย 77 (อู่สาธุประดิษฐ์-หมอชิต 2) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนชิดลมต่อเนื่องถนนหลังสวน เลี้ยวขวาเข้าถนนสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

10. สาย 62 (ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกนานา เลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลังสวน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสารสิน เลี้ยวขวาเข้าถนนวิทยุ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

11.สาย 76 (แสมดำ-ประตูน้ำ) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร ส่วนเที่ยวกลับ : จากแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวา เข้าถนนพระราม 1 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 เมื่อถึงแยกศาลาแดง เลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

12.สาย 15 (อู่กัลปพฤกษ์-บางลำพู) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกปทุมวัน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 ถึงแยกศาลาแดง เลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

13.สาย A3 (ดอนเมือง-สวนลุมพินี) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนชิดลมต่อเนื่องถนนหลังสวนเลี้ยวขวาเข้าถนนสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกวิทยุ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท ถึงแยกปทุมวัน เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 ถึงแยกราชประสงค์ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

14.สาย 501 (มีนบุรี-หัวลำโพง) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป โดยเที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงปากซอยสุขุมวิท 71 เลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ ส่วนเที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท 71 เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: