Biznews

วันนี้ที่รอคอย!’ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ลงนามสัญญาซื้อ-ขาย’โมเดอร์น่า’ 8 ล้านโด๊ส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำในเอเชีย ในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า (Covid-19 Vaccine Moderna) จำนวน 8 ล้านโด๊สให้แก่ประเทศไทย สำหรับการใช้เป็นวัคซีนเข็มหลักและเข็มกระตุ้น เมื่อได้รับอนุมัติ โดยวัคซีนส่วนหนึ่งจะนำไปจัดสรรให้แก่กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาด ด้วยการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชนทั่วไป องค์กรธุรกิจภาคเอกชน กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย และมีแผนจะทำการศึกษาอย่างมีระบบควบคู่กันไป เพื่อเป็นการยืนยันผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนในสภาพแวดล้อมของประเทศ เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป”

“ความร่วมมือกับ ซิลลิค ฟาร์มา ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญและความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนการกระจายวัคซีนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม ตามพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ กล่าวเสริม

 

 

นางสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์  ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าให้แก่ประชาชน ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์น่าในประเทศไทย แซดพี เทอราพิวติกส์ ได้นำเอาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางพาณิชย์ที่โดดเด่นมาสนับสนุนแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกันที่จำเป็นในอนาคตต่อสายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวล (Variants of Concern) เมื่อมีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาทางคลินิก และได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานภาครัฐแล้ว”

เช่นเดียวกับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวาระก่อนหน้านี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับหน่วยงานเอกชนที่สนใจจะจัดซื้อ โดยจะมีการกำหนดราคาขาย พร้อมค่าประกันการฉีดวัคซีน ในราคาเดียวกันทั่วประเทศต่อไป

ซิลลิค ฟาร์มา นำเสนอบริการระดับโลกในการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า บริการด้านดิจิทัลและการพาณิชย์ ให้แก่สถานพยาบาลกว่า 350,000 แห่ง และทำงานร่วมกับกลุ่มลูกค้ากว่า 1,000 ราย รวมถึงบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำ 20 อันดับแรกของโลก ในประเทศไทย บริษัทฯ มีความพร้อมด้านคลังสินค้าและการจัดเก็บแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยมีพื้นที่รวมกว่า 40,000 ตร.ม. อีกทั้งมีประสบการณ์กว่า 70 ปีในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศในปัจจุบัน

Related Articles

Back to top button
X