Biznews

ลูกจ้างเฮ ปีหน้าเงินเดือนขึ้น

มนุษย์เงินเดือนเตรียมเฮ เมื่อ วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลก เผยผลสำรวจจากรายงานการวางแผนจัดสรรงบประมาณเงินเดือนในเอเชียแปซิฟิก ปี 2560 – ไตรมาส 3) (2017 Salary Budget Planning Report – Asia Pacific (Third Quarter)) คาดว่า อัตราเงินเดือนในประเทศไทยจะปรับขึ้นที่ร้อยละ 5.5 ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ที่อัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ร้อยละ 5.2

เมื่อเทียบกับตลาดสำคัญอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การปรับอัตราเงินเดือนในประเทศไทยยังอยู่ในระดับกลางของกลุ่ม โดยอินเดีย (ร้อยละ 10) ศรีลังกา (ร้อยละ 8.6) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 8.5) จะมีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่ญี่ปุ่น (ร้อยละ 2.3) จะมีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มน้อยที่สุด

การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยช่วงปี 2559-2561 มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการขึ้นเงินเดือนต่ำสุดที่ร้อยละ 4 ในปี 2560 และคาดว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนจะยังคงต่ำสุดในกลุ่ม โดยอยู่ที่ร้อยละ 5 ในปี 2561 ส่วนกลุ่มประกันชีวิตมีอัตราการขึ้นเงินเดือนลดลงต่อเนื่องทุกปี แต่คาดว่าจะยังรักษาระดับที่ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ร้อยละ 5.5

ผลสำรวจประจำปีเกี่ยวกับค่าตอบแทนรวมของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (2017 General Industry Total Compensation Survey) ของวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน พบว่า อัตราการลาออกของพนักงานโดยรวมในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 12 ในปี 2560 ซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้า โดยต่ำกว่าอัตราการลาออกของพนักงานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 15) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการลาออกของพนักงานสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 18) และกลุ่มประกันชีวิต (ร้อยละ 16) ส่วนกลุ่มไฮเทค (ร้อยละ 11) และกลุ่มบริหารสินทรัพย์ (ร้อยละ 10) มีอัตราการลาออกของพนักงานต่ำที่สุด

สาเหตุการลาออกของพนักงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้น โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือผู้จัดการ “บริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยรับรู้ถึงสาเหตุเหล่านี้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว” คุณพิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน ประเทศไทย กล่าว “เราอาจใช้แนวทางแก้ปัญหาที่ทำได้เร็วมาช่วย เช่น การสร้างความต่างในการจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำเเหน่งพนักงานที่มีศักยภาพ และที่สำคัญที่สุดคือ การเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมแก่เหล่าผู้จัดการหรือหัวหน้างาน เพื่อให้พวกเขาสามารถบริหารจัดการคนได้อย่างดีด้วย”

โบนัสในปี 2560 แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยอยู่ที่ 1.8 เดือน ถึง 5.5 เดือน ของเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มประกันภัย จ่ายโบนัสต่ำสุดที่ 1.8 เดือน ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม (2.4 เดือน) ส่วนกลุ่มบริหารสินทรัพย์ มีการจ่ายโบนัสสูงที่สุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 เดือน

ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเรียกเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ส่วนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท สามารถเรียกเงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,500 บาท เป็นอย่างน้อย กลุ่มวิชาชีพที่เสนออัตราค่าจ้างเริ่มต้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี

สายงานที่สรรหาและว่าจ้างพนักงานได้ยาก ได้แก่ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ (ร้อยละ 46.5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 28.3) และการตลาด (ร้อยละ 25.3) ตามลำดับ ส่วนสายงานที่องค์กรรักษาพนักงานไว้ได้ยากที่สุด ได้แก่ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ (ร้อยละ 52) ตามมาด้วยฝ่ายบริการลูกค้า/สนับสนุนด้านเทคนิค (ร้อยละ 24) และเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 16)

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: