Biznews

รู้จัก ‘สาธิต วิทยากร’ ผู้ควักเฉียด 2 หมื่นล้านซื้อหุ้นบำรุงราษฏร์!

สะเทือนวงการตลาดเงิน ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ (25พ.ย.2563 ) เมื่อมีการทำรายการซื้อขายหุ้น บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่

ซึ่งผู้หยิบชิ้นปลามันไปครองก็ไม่ใช่ใครที่ไหน หากแต่เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงธุรกิจโรงพยาบาลด้วยกัน นั่นคือ ดร.สาธิต วิทยากร ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC คือผู้เข้าซื้อหุ้น BH จาก BDMS ของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ จำนวน 180,715,806 หุ้น หรือ 22.71% ในราคาหุ้นละ 103 บาท คิดเป็นมูลค่า 18,613.7 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อในนามส่วนตัว

สาเหตุที่เข้าซื้อหุ้น BH ครั้งนี้ สาธิต มองว่า เห็นโอกาสที่จะสามารถทำงานร่วมกัน และส่งผลดีต่อต่อบริษัทที่ตนเองถือหุ้นอยู่คือ PRINC ซึ่งประกอบธุรกิจธุรกิจโรงพยาบาล  ปัจจุบันมีโรงพยาบาลจำนวน 11 แห่ง ที่จะเข้าเป็นพันธมิตรกับทาง BH ในการเสริมธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งจะสามารถกระจายโรงพยาบาลออกไปยังจังหวัดอื่นๆ  ด้วย

ขณะเดียวกัน PRINC ยังคงเป้าหมายขยายธุรกิจโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่ง และเปิดคลินิกทั่วประเทศ 100 แห่ง ภายใน  2 ปีข้างหน้า  เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมระหว่างภูมิภาค

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้วรวม 11 แห่ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาล ศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับสถาบันการเงินและกลุ่มปราสาททองโอสถ และกลุ่มโสภณพนิชในเรื่องขั้นตอนการจัดหาแหล่งเงินทุนมาซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าว โดยจะมีการชำระเงินค่าซื้อหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2 ครั้ง ๆ ละประมาณ 9,300 ล้านบาทเศษ

 

ดร. สาธิต วิทยากร คร่ำหวอดในการทำงานบริหารธุรกิจเครือข่ายโรงพยาบาลมากว่า ๓๐ ปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดร. สาธิต ได้เริ่มต้นสร้างธุรกิจเครือข่ายโรงพยาบาลขึ้น ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลแบบเครือข่าย ส่งผลให้ประสบความสำเร็จสูงในด้านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้งเขายังเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบสาธารณสุข และระบบการศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูง โดยทั้ง ๒ ระบบนี้มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ภายใต้การนำของ ดร. สาธิต เขาได้วางกลยุทธ์ให้กับ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด โดยมุ่งเน้นการบริหารโรงพยาบาลด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมผู้บริหารกว่า ๓๐-๔๐ ปี สร้างการบริการที่ได้มาตรฐานและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ พร้อมใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและยกระดับการให้บริการผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล เพื่อเชื่อมโยงการบริหารโรงพยาบาลในเครือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งโรงพยาบาลในจังหวัดรอง เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลรัฐอีกด้วย ทั้งนี้ เขาได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีจำนวนโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น ๒๐ แห่งภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นอกจากความสำเร็จในการเป็นผู้บริหารชั้นนำแล้ว ดร. สาธิต ยังทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อีกมากมาย เขาตระหนักดีว่า การที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างสมดุลของกำไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว เขายังเป็นผู้นำในการผลักดันให้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และทำให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

 

ประวัติการทำงาน ๒๕๖๑ ประธานคณะกรรมการบริษัท
๒๕๕๙ ประธานคณะกรรมการบริหาร
๒๕๕๖ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
๒๕๕๕ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
๒๕๕๑ กรรมการผู้จัดการ
๒๕๔๗ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการผู้จัดการ
๒๕๔๖ กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
ประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
๒๕๓๗ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการ
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และรองผู้อำนวยการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕๓๒ Supervisor
๒๕๒๘ Mechanical Engineer บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด – ปัจจุบัน
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) – ปัจจุบัน
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (รพ.บีเอ็นเอช)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด
บริษัท ภูเก็ตเฮลท์แอนด์ทราเวิล จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท จาร์ดีนแมธทีสัน (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมทางสังคม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการศึกษาและ
การกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน๒๕๕๑-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสาขาวิชา

๒๕๔๙-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชา

การบริหารจัดการโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การจัดการเชิงกลยุทธ์)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ University of Nebraska – Lincoln, สหรัฐอเมริกา
Golden Gate University, สหรัฐอเมริกา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม ๒๕๔๔ Building Competitive Advantage through
Operation
Leading Professional Service Firm
Finance for Senior Executive
๒๕๔๑ Graduate Diploma Program in Human Resource Management Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา

Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา
Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: