Biznews

รู้จักส.ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า

ปัจจุบันคนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่เช่าพักอาศัยทั้งอพาร์ตเมนท์ ห้องเช่า รวมทั้งคอนโดมิเนียมที่เปิดให้เช่า ในสนนราคาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในกระเป๋าสตางค์ของแต่ละบุคคล

ปัญหาใหญ่ของคนเช่าสถานที่ต่างๆ มีมากมายทั้งจากเพื่อนข้างห้อง สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคภายในที่พักอาศัยและอื่นๆ จิปาถะ ที่บางครั้งผู้เช่าก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนดี

ปัญหาดังกล่าวกำลังจะหมดไป(หรือไม่) เมื่อมี “สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า” (Apartment Business Trade Association หรือ ABTA) ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย ทั้งในรูปแบบ ห้องเช่า อพาร์ตเม้นต์ และคอนโดให้เช่า มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการกระตุ้นของเศรษฐกิจ และ ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยทั่วประเทศ กว่า 300 ราย ร่วมก่อตั้งสมาคมขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมามีเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจห้องเช่าและอพาร์ตเม้นต์ให้ได้มาตรฐานสากล

นางสาวพัชรี ศาสตราวาหา อุปนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า กล่าวว่า ธุรกิจห้องเช่าในวันนี้มีความสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของประชาชนในประเทศโดยตรง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอพาร์ตเม้นต์และห้องเช่าในประเทศไทยหลายหมื่นราย แต่ที่ผ่านมา ยังไม่มีการรวมตัวกันที่เป็นกิจจะลักษณะอย่างถูกต้องและชัดเจน จึงไม่มีอำนาจต่อรองหรือประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นๆ สำหรับการก่อตั้งสมาคมในครั้งนี้ มีจุดกำเนิดเริ่มต้นมาจากการรวบรวมผู้ประกอบการ อพาร์ตเม้นต์ ห้องพัก คอนโด ห้องเช่า ทั่วประเทศ ให้มาร่วมกันต่อสู้และผลักดันการแก้ไขปัญหาจาก “ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” ทั้งในแง่ของการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลปกครอง, ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ, ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศดังกล่าว เมื่อสามารถรวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทั่วประเทศได้แล้ว จึงจัดตั้งสมาคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย สร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันให้หมู่ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทั่วประเทศ เสริมความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า ในการเสนอปัญหาชี้แจงอุปสรรคและความต้องการ ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมา สมาคมได้มีการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศมาแล้วหลายครั้ง ในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และจะเตรียมดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอีกมากมาย อาทิเช่น โครงการที่ปรึกษากฎหมายห้องเช่า โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ โครงการผู้เช่าดี-หอพักดี เป็นต้น

อาจารย์ รวิโรจน์ อัมพลเสถียร นักธุรกิจระดับหลายร้อยล้าน ผู้เริ่มต้นธุรกิจอสังหาของตนเองตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา และปัจจุบันเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ทั้งในรูปแบบคอนโดมิเนียม ตึกแถว และอพาร์ตเม้นต์ให้เช่า กล่าวว่าสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ห้องเช่ามีแนวโน้มเสี่ยงขึ้นมาก หลังตลาดคอนโดอาคารชุดเข้ามาเบียดส่วนแบ่งในตลาด และอัตราดอกเบี้ยผ่อนคอนโดมีแนวโน้มทรงตัวและอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ทำให้ค่างวดผ่อนรายเดือนไม่ต่างจากค่าเช่าอพาร์ตเม้นต์มาก ผู้บริโภคจึงมีแรงจูงใจที่จะซื้อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียมส่วนตัว มากกว่าที่จะเช่าอพาร์ตเม้นต์เพื่อพักอาศัย จึงต้องยอมรับว่า การแข่งขันของธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าและอพาร์ตเม้นต์สมัยนี้จึงต้องคิดต่าง และปรับตัวรับกับแง่มุมการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ๆ ดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ และการบริการมาเป็นจุดขาย

อาจารย์ ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี กล่าวว่า เรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการอพาร์ตเม้นต์จะต้องเตรียมตัวรับมือโดยเร็วคือ ภาษีนาทีทอง ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงด้านการจัดการภาษีมรดกที่จะมอบให้กับทายาท โดยผู้ประกอบการที่ปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ก่อน ย่อมได้เปรียบผู้อื่น เนื่องจากธุรกิจห้องเช่าและอพาร์ตเม้นต์ปัจจุบันต้องเกี่ยวข้องกับภาษีหลากหลายชนิด หากไม่รู้จักการวางแผนภาษีที่รอบคอบก็อาจต้องพลาดพลั้งเสียเปรียบผู้อื่นได้

สำหรับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่านั้น จากนี้ไปจะดำเนินการต่อ โดยมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานธุรกิจห้องเช่าในประเทศไทย รวมถึงในระยะสั้นจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศที่พบกับปัญหาข้อกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัจจุบันสมาคมเปิดรับสมาชิก 3 ประเภทหลัก คือ

1. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย ชำระ ค่าบำรุงสมาคม ตั้งแต่วันที่สมัคร จนถึง-31 ธันวาคม 2563 รวม 500 บาท*

2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีตั้งแต่วันที่สมัคร จนถึง-31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,000 บาท

* ค่าบำรุงสมาคมประจำปี 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค. 2563 จำนวน 1,000 บาท*

3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย ชำระค่าสมาชิกสมาคม จำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า (Apartment Business Trade Association หรือ “ABTA”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โดยกลุ่ม “ทีมงานเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า” ผู้เป็นแกนนำแนวหน้าในการรวบรวมผู้ประกอบการ อพาร์ตเม้นต์ ห้องพัก คอนโด ห้องเช่า ฯลฯ รวมถึงเป็นแกนนำในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจาก “ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” ทั้งในแง่ของการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลปกครอง, ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ, ช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศฯ, และจัดกิจกรรมประชุม อบรม เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการเขียนสัญญาเช่าห้อง ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย สร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันให้หมู่ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทั่วประเทศ เสริมความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า ในการเสนอปัญหาชี้แจงอุปสรรคและความต้องการ ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ

ทีมงานและกรรมการบริหารหลักของสมาคม

นายกสมาคม และ อุปนายกสมาคม

อุปนายกสมาคม / รักษาการนายกสมาคม

นางสาวพัชรี ศาสตราวาหา

· จบปริญญาตรี คณะบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

· ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ 1 อาคาร ย่านถนนศรีนครินทร์ โดยสร้างและดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี และยังมีกิจการร้านอาหารที่ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 40 ปี

· ปัจจุบันเกษียณเป็นแม่บ้าน รับเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการนิติฯบุคคลอาคารชุด เช่น ที่ปรึกษานิติบุคคลอาคารชุดริธึ่มอโศก และ นิติบุคคลอาคารชุดภัทรศรีพัฒน์ทาวเวอร์

อุปนายกสมาคม

นายชาญ ปฏิมาภรณ์ชัย

· การศึกษา

o ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

o ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

· ประสบการณ์ทำงานในอดีต ทำงานวิเคราะห์ระบบงานและโปรแกรมเมอร์ รวมถึงเป็นหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด, ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาสำนักงานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร, และมีธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปบนเวบไซด์ www.dotnetthailand.com

· ประสบการณ์ด้านงานอพาร์ทเม้นท์ เป็นเจ้าของธุรกิจ 2 อาคาร คือ กันต์ฤทัยอพาร์ทเม้นท์ และชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์

อุปนายกสมาคม
นายปรีชา เอมอิ่ม

· จบปริญญาตรี คณะผลิตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

· ประสบการณ์ทำงานเคยร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และร่วมดำเนินงานมากว่า14ปี

· ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้ประกอบการห้องเช่า จังหวัดพิษณุโลก และทำธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ค้าไข่รายใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก

· ประสบการณ์ด้านงานอพาร์ทเม้นท์ ทำธุรกิจหอพักส่วนตัวมาประมาณ 10ปี มีทั้งหมด 26 ห้อง

Related Articles

Back to top button
X