Biznews

รักสัตว์สุดๆ!!! “เทสโก้ โลตัส” เลือกขายไข่จากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรงเท่าน้ัน

เทสโก้ โลตัส เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจำหน่ายเพียงไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรงเท่านั้น (cage-free) ภายในปี พ.ศ. 2571 และเนื้อหมูแบบบรรจุแพ็คที่จะมาจากแม่หมูที่เลี้ยงแบบรวมกลุ่มแทนแม่หมูที่เลี้ยงแบบยืนซอง ภายในปี พ.ศ. 2570 การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเทสโก้ โลตัส ในการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย ภายใต้นโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable Sourcing Policy) ของกลุ่มเทสโก้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มร. คริส โคเมอร์ฟอร์ด ประธานกรรมการฝ่ายพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพ และมีความยั่งยืน ในราคาที่เอื้อมถึงได้ให้กับลูกค้าของเราทุกวัน โดยขับเคลื่อนผ่านนโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อสัตว์ภายในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีมนุษยธรรมตลอดวงจรชีวิตสัตว์ เนื้อหมูและไข่ไก่เป็นสินค้าหลักที่มีความสำคัญสำหรับลูกค้าของเราในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส เล็งเห็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เกินกว่าข้อกำหนดและกฎหมายในประเทศไทยเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเทสโก้ โลตัส สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเรานั้นมาจากแหล่งที่ยั่งยืนและจัดหามาอย่างมีจริยธรรม เราหวังว่าการประกาศเจตนารมณ์ของเราในครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในวงกว้างในระดับประเทศ เพื่อที่ผู้บริโภคในประเทศไทยจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนและมีราคาที่เอื้อมถึงได้”

“ภายในปี พ.ศ. 2571 ไข่ไก่ทุกฟองที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส จะมาจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรง (cage-free) เราเริ่มต้นการเปลี่ยนไปสู่ระบบการเลี้ยงแม่ไก่แบบไม่ขังกรงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรคู่ค้าหลักของเราคือแสงทองสหฟาร์ม ในการพัฒนาไข่ไก่ออร์แกนิกที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ และไข่ไก่ cage-free ที่เลี้ยงในโรงเรือน นอกจากไข่ไก่สดแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่พร้อมรับประทานที่มาจากไข่ cage-free เช่นกัน อาทิ ไข่ต้มและไข่ตุ๋น ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์เพื่อพัฒนาโรดแมปร่วมกันในการเดินทางไปสู่จุดหมายที่วางไว้เพื่อให้ไข่ไก่ทุกฟองที่เราจำหน่ายมาจากแม่ไก่ที่ไม่ขังกรงภายในปี พ.ศ. 2571 ภายใต้โรดแมปนั้น เทสโก้ โลตัส จะเปลี่ยนไข่ไก่ที่บรรจุแพ็คขนาด 10 ฟองทั้งหมดให้มาจากแม่ไก่ที่ไม่ขังกรงภายในปี พ.ศ. 2566 ส่วนเนื้อหมูบรรจุแพ็คทั้งหมดจะมาจากแม่หมูที่เลี้ยงแบบรวมกลุ่ม ยกเลิกการเลี้ยงแบบยืนซอง ภายในปี พ.ศ. 2570”

“การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความมุ่งมั่นอย่างสูงจากพันธมิตรคู่ค้าของเราในการเปลี่ยนจากระบบที่ใช้อยู่ไปสู่ระบบไม่ขังกรง เทสโก้ โลตัส จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรคู่ค้าของเราต่อไป ซึ่งรวมถึงแสงทองสหฟาร์ม เพื่อให้การสนับสนุนที่จำเป็น นอกจากนั้นแล้วเทสโก้ โลตัส ยังขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์และสร้างการรับรู้ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง” มร. คริส กล่าวสรุป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เทสโก้ในสหราชอาณาจักรและยุโรปกลาง ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนไปสู่การจำหน่ายไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ไม่ขังกรงทั้งหมด ภายในปี พ.ศ. 2568 ทีมงานของเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทยจะเรียนรู้และทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมเทสโก้ในต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานปศุสัตว์และเทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย

ระบบการเลี้ยงแม่หมูแบบรวมกลุ่ม (group housing) เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในสหราชอาณาจักรและยุโรปกลาง ด้วยโครงสร้างกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยที่แตกต่างจากทวีปยุโรป เทสโก้ โลตัส จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศเพื่อนำไปสูการยกระดับมาตรฐานในประเทศร่วมกัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ข้อมูลเพิ่มเติม:

· ปริมาณการขายไข่สดในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึงเทสโก้ โลตัส คิดเป็นประมาณ 8% ของตลาดโดยรวมในประเทศ (ที่มาของข้อมูล: นีลเส็น มีนาคม 2561-2562, ข้อมูลการขายของเทสโก้ โลตัส และ กรมปศุสัตว์)

· ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส มีไข่ไก่จากแม่ไก่ที่ไม่ขังกรง (ทั้งแบบออร์แกนิกและโรงเรือน) ในสาขาขนาดใหญ่ 400 สาขา และมีไข่ไก่ cage-free พร้อมรับประทานจำหน่ายในร้านค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 550 สาขา โดยมีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมทุกสาขาในอนาคต

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: