Biznews

รอชม! ‘จันทรุปราคา’ เต็มดวงสีแดงอิฐทั้งดวงนานถึง 57 นาที คืนลอยกระทง 8 พ.ย.นี้

สมาคมดาราศาสตร์ไทย ระบุว่า ในวันที่ 8 พ.ย.นี้ ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ ได้แก่ ด้านตะวันตกของแอฟริกา ยุโรปตะวันออก อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย ออสเตรเลีย มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรแปซิฟิก

จันทรุปราคา ในครั้งนี้ ดวงจันทร์โคจร อยู่ในกลุ่มดาวแกะ ขณะที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าประเทศไทย ดาวยูเรนัส จะผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์พอดี ทำให้บางส่วนของโลก รวมทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย สามารถเห็นดวงจันทร์บังดาวยูเรนัสได้

ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคา 8 พ.ย.นี้

ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก เวลา 15.02.15 น.
เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน เวลา 16.09.12 น.
เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง เวลา 17.16.39 น.
ดวงจันทร์เข้าไปในเงาลึกที่สุด เวลา 17.59.10 น.
สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง เวลา 18.41.39 น.
สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน เวลา 19.49.05 น.
ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก เวลา 20.56.11 น.

สำหรับจันทรุปราคาวันที่ 8 พ.ย.นี้ถือเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงหรือราหูอมจันทร์ ในวันดังกล่าว ประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 17.44 น. (เวลา ณ กรุงเทพฯ) ทำให้ผู้สังเกตในไทยมีโอกาสมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงอิฐทั้งดวงนานถึง 57 นาที

ก่อนที่จะเข้าสู่จันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 18.42-19.49 น. และเข้าสู่จันทรุปราคาเงามัวที่สังเกตเห็นได้ยาก และสุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา 20.56 น. ถือว่าเป็นการสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

ก่อนหน้านี้เมื่วันที่ 19 พ.ย.2564 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสุดท้ายของปีนี้

 

ด้านเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ระบุว่า  เตรียมชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” ในคืนวันลอยกระทง 8 พ.ย. นี้

8 พฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้ จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา ตั้งแต่เวลาประมาณ 15:02 – 20:56 น. (ตามเวลาประเทศไทย) สามารถสังเกตได้จากหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ ทวีปยุโรปตอนเหนือและตะวันออก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ บางส่วนของทวีปอเมริกาใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ขั้วโลกเหนือ และบางส่วนของขั้วโลกใต้

ประเทศไทย ตรงกับคืนเดือนเพ็ญ และเป็นวันลอยกระทงของปีนี้ด้วย ดวงจันทร์จะโผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเวลา 17:44 น. จึงไม่สามารถสังเกตช่วงแรกของการเกิดปรากฏการณ์ได้ และจะเริ่มเห็นได้ขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงพอดี สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคของประเทศไทย บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 17:44 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดคราสเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จนถึงเวลา 18:41 น. รวมระยะเวลานาน 57 นาที หลังจากนั้นจะเริ่มเห็นดวงจันทร์ปรากฏเว้าแหว่งบางส่วนและค่อย ๆ ออกจากเงามืดของโลก จนกระทั่งเข้าสู่เงามัวหมดทั้งดวงในเวลา 19:49 น. เปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงามัวที่สังเกตได้ยาก เนื่องจากความสว่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา 20:56 น. ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง หรือช่วงขึ้น 14 – 15 ค่ำ ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกที่ทอดไปในอวกาศ ผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปเรื่อย ๆ จนดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดทั้งดวง และเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลก

 

Related Articles

Back to top button
X