Foreign news

‘ยูเครน’ เตรียมรับเงินบริจาคจากต่างชาติ 1.7 พันล้านดอลลาร์

เดนิส ชมีคัล นายกรัฐมนตรียูเครน เปิดเผยว่ายูเครนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากบรรดาผู้บริจาคต่างชาติ จำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.09 หมื่นล้านบาท)

ชมีคัลระบุว่าเงินดังกล่าวจะถูกส่งมายังยูเครนผ่านกองทุนที่อยู่ในความดูแลของผู้บริจาครายเดียว ซึ่งจัดตั้งโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (IBRD) สมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) และหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

เงินบริจาคจะถูกนำมาใช้จ่ายในงบประมาณของยูเครน สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ภายใต้โครงการรับประกันทางการแพทย์

ทั้งนี้ เมื่อเดือนก่อน เซอร์ไฮ มาร์เชนโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของยูเครน กล่าวต่อสาธารณชนว่ายูเครนวางแผนระดมเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ จำนวน 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7.17 แสนล้านบาท) จากกลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกภายในสิ้นปี 2022

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: