Uncategorized

ยุติกิจการกระทันหัน!’พรอมเมนาดา’เชียงใหม่ ประกาศปิดศูนย์ฯ รอทุนใหม่เข้าซื้อกิจการ

เช้าวันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลาประมาณ 11:30 น.ได้มีหนังสือจากทางศูนย์การค้า #พรอมเมนาดา #เชียงใหม่ แจกจ่ายมายังร้านค้าเช่าต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ แจ้งเกี่ยวกับการยุติกิจการและปิดให้บริการกระทันหันตั้งแต่เช้าวันนี้ (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อมีกลุ่มทุนใหม่เข้ามาซื้อกิจการหรือร่วมทุนเพิ่ม ซึ่งสร้างความโกลาหลให้กับพนักงานร้านค้าเช่าและเจ้าของร้านค้าแบรนด์ต่างๆ ที่เข้ามาเช่าเปิดร้านภายในศูนย์ฯ พอสมควร เนื่องจากทางศูนย์ฯ ไม่ได้แจ้งกับทางร้านค้าล่วงหน้า

.
หลังจากการแจกจ่ายหนังสือดังกล่าวแจ้งร้านค้าต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ทางศูนย์การค้าก็ได้ตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่จ่ายไปยังร้านค้าต่างๆ ลงทั้งหมดทันที ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเปิดให้บริการของศูนย์การค้าแห่งนี้ไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมกับเปิดประตูให้ร้านค้าต่างๆ ขนย้ายสินค้าออกได้เพียงประตูเดียว ทำให้สร้างความลำบากให้แก่พนักงานและผู้ค้าแต่ละร้านค้าเป็นอย่างมาก โดยเมื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์เข้าไปที่หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานบริหารศูนย์การค้าเมื่อช่วงบ่ายปรากฏว่าไม่มีผู้รับสายใดๆ เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ศูนย์การค้าแห่งนี้ต้องปิดตัวอย่างกระทันหัน เนื่องจากทางศูนย์การค้าฯ ได้ค้างจ่ายค่าไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมานาน จนทางการไฟฟ้าฯ ได้แจ้งว่า กำลังจะเข้ามาตัดกระแสไฟฟ้าในเร็วๆ นี้ โดยปัจจุบันทางศูนย์ฯ ยังขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก จึงไม่สามารถเข้าไปชำระหนี้ค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้ในตอนนี้เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถดำเนินกิจการต่อ
.
ทั้งนี้ ก่อนหน้าไม่กี่เดือนทางศูนย์การค้าได้เปลี่ยนทีมผู้บริหารใหม่ทั้งหมดมาแล้ว แต่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนทีมผู้บริหารที่มาช้าเกินกว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ทัน นอกจากนี้ ทางศูนย์การค้ายังเคยเกิดเหตุกรณีค้างชำระค่าจ้างบริษัทเอาท์ซอร์สที่บริการการดูแลรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาดอาคาร จนเคยเกิดเหตุปิดศูนย์การค้ามาแล้วครั้งนึง ซึ่งทีมผู้บริหารใหม่ได้แก้ปัญหาโดยการจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยและแม่บ้านประจำขึ้นตรงกับทางศูนย์การค้ามาแล้ว
สำหรับรายละเอียดเนื้อหาของหนังสือแจ้งยุติกิจการมีดังนี้;
เรื่อง ปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชั่วคราว
เรียน ร้านค้าภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทุกร้าน
ตามที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ (“ท่าน”) ทราบเป็นอย่างดีว่าศูนย์การค้าฯ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ทางศูนย์การค้าฯ ได้พยายามประคับประคองสถานการณ์ทางด้านการเงินและต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด 3 ปี และได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ร้านค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้พยายามให้ส่วนลดค่าเช่ารวมถึงการงดเก็บค่าเช่าในบางเดือนเพื่อให้ร้านค้าและศูนย์การค้าฯ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้
.
บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณร้านค้าทุกร้านค้าสำหรับความไว้วางใจในการเปิดร้านค้าและการลงทุนทำธุรกิจภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ด้วยดีเสมอมา บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ทราบว่าบริษัทฯ ไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับได้อีกต่อไป บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ร้านค้าทุกร้านให้ทราบต่อไป
.
น่าจับตาว่าจะมีกลุ่มทุนใหม่รายใดที่จะเข้ามาซื้อกิจการ หรือเพิ่มทุนให้แก่ศูนย์การค้าแห่งนี้ พร้อมทั้งคดีฟ้องร้องที่เกิดจากการแจ้งปิดกระทันหันที่คาดว่า Anchor ผู้เช่าหลักและแบรนด์สโตร์ต่างๆ ที่ล่าสุดยังเปิดให้บริการจนถึงเช้าวันนี้จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว
ที่มา  Retailman

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: