IT & Digital

ยักษ์ใหญ่ยังเซ! ‘ไมโครซอฟท์’ ปลดพนักงาน 10,000 คน เซ่นพิษเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

เอเอฟพีรายงาน ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ประกาศโละพนักงานกว่า 10,000 คน ในไตรมาสหน้า หลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตัวและอัตราเงินเฟ้อสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการโดยรวมทั่วโลก

การประกาศปรับลดพนักงานล่าสุดจะส่งผลกระทบต่อจำนวนพนักงานรวมทั้งองค์กรเพียงแค่ราวๆ 5% เท่านั้น เป็นการดำเนินนโยบายเพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกับองค์กรระดับโลกรายอื่นๆอย่างเมตา (Meta), แอมะซอน (Amazon) และทวิตเตอร์ (Twitter) ซึ่งได้ประกาศปลดพนักงานภาคเทคโนโลยีหลายพันคนไปก่อนหน้านี้

ผู้บริหารของไมโครซอฟท์กล่าวว่า การปรับลดดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจมหภาคและลำดับความสำคัญของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงก่อนหน้านี้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดโลกระดมจ้างงานครั้งใหญ่เพิ่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านออนไลน์ที่ผู้คนใช้ในการทำงาน, ช้อปปิ้ง และการแสวงหาความบันเทิงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ทั้งนี้ไมโครซอฟท์ได้แจ้งประกาศเลิกจ้างพนักงานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันไมโครซอฟท์มีพนักงาน 221,000 คนทั่วโลก และตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาได้ว่าจ้างพนักงานมากถึง 75,000 คน.

ช่วง 2 ปีงบประมาณ หลังการปรากฎตัวของโควิด-19 จำนวนพนักงานของไมโครซอฟท์ขยายตัวขึ้นราว 36% จาก 163,000 คน ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.ปี 2020 เป็น 221,000 คน ในเดือน มิ.ย. ปี 2022  ประกอบด้วยพนักงานในสหรัฐฯ 122,000 คน และในที่อื่น ๆ อีก 99,000 คน

ข้อมูลจาก Layoffs.fyi ระบุว่า บริษัทเทคโนโลยีกว่า 1,000 แห่ง ปลดพนักงานถึง 154,336 คน แค่เฉพาะภายในปี 2022 ปีเดียว

การปลดพนักงานของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แห่งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากแอมะซอนประกาศตัดลดพนักงาน 18,000 ตำแหน่ง ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของทางบริษัท และก่อนหน้านี้เมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว บริษัทเมตา ก็เพิ่งจะประกาศลดพนักงาน 11,000 คน หรือประมาณ 13% เช่นกัน

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: