Biznews

เตรียมเปิด’สกายวอล์ค’ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ยาวสุดในอาเซียนปลายปี 63

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอำเภอหนึ่งในโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๐

ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่หลายแห่ง พร้อมกับจัดสร้าง จุด Landmark แห่งใหม่ที่สำคัญ เช่น จุดชมวิวพื้นกระจก หรือ Skywalk ที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งการก่อสร้างนั้นได้กำหนดให้มีทางเดินยื่นออกไปจากหน้าผาประมาณ 61 เมตร พร้อมทั้งมีระเบียงกระจกให้นักท่องเที่ยวได้ชมหมอก ถือได้ว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุด ในอาเซียน ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต สามารถมองเห็นหมอกได้ตลอดทั้งปี

นางสาวเมลิสสา ยอดขยัน นักพัฒนาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดเผยถึง ความคืบหน้าในภาพรวมของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอ เบตง จังหวัดยะลาว่า ตัวโครงสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว 77 % หากสมบูรณ์ก็จะมาดูการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม และปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบกับการสั่งซื้อวัสดุในการก่อสร้างที่สั่งมาจากประเทศจีน ไม่สามารถขนส่งสินค้า ออกนอกประเทศได้ โดยได้กำหนดเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการภายในช่วงปลายปี 2563 นี้

 

 

นอกจากนี้นายอารี หนูชูสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของสนามบินเบตงที่ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องอยู่ชะงักไป แต่ทั้งนี้ภาพรวมถือว่ามีความคืบหน้าไปแล้วเกือบ 100 % หากสนามบินเปิดอย่างเป็นทางการคาดว่าจะทำให้สกายวอล์ค (Skywalk) ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับอาเซียนมีชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก และจะสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ต่อไป

 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสกายวอล์ค (Skywalk) ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ยังไม่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแต่บริเวณจุดข้างๆการก่อสร้าง Skywalk ยังมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับทะเลหมอก และมีการให้บริการรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นการจัดตั้งกลุ่มของชาวบ้านภายในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับชุมชน คาดว่าเมื่อสถานการณ์โรคโควิด 19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวงยังไม่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ แต่บริเวณข้างๆ การก่อสร้างสกายวอล์กยังมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับทะเลหมอก และมีการให้บริการรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งกลุ่มของชาวบ้านภายในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับชุมชน

 

 

 

คาดว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

 

ขอบคุณข้อมูล  ยะลาทูเดย์

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: