Biznews

ยอดใช้จ่ายคนละครึ่งเฉียด 50,000 ล้าน’คลัง’เตือนผู้ที่ได้รับสิทธิเฟส 2 รีบยืนยันตัวตนด่วนก่อนโดนตัดสิทธิ!

หลังจากเปิดให้มีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จำนวน 5 ล้านสิทธิ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น กระทรวงการคลังได้ส่งข้อความ SMS แจ้งยืนยันสิทธิให้แก่ผู้ได้รับสิทธิแล้วทุกราย

ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตนจึงจะสามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ปัจจุบันมีผู้เข้ามายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วประมาณ 75% และขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเร่งดำเนินการโดยเร็ว

สำหรับช่องทางการยืนยันตัวตนนั้นมีหลายช่องทาง ได้แก่

ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ยืนยันตัวตน ณ สาขาธนาคารกรุงไทย
ยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน ณ ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย

หลังจากยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน (ภายในวันที่ 14 ม.ค. 64) ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 21:00 น. มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.1 ล้านร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9,565,644 คน มียอดการใช้จ่ายสะสม 49,049.8 ล้านบาท แบ่งได้ดังนี้

เงินที่ประชาชนจ่าย 25,100.5 ล้านบาท
ภาครัฐร่วมจ่ายอีก 23,949.2 ล้านบาท

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ, สงขลา, ชลบุรี, เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอย่างต่อเนื่อง

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: