Biznews

มาถึงจุดนี้แล้ว!’กรมการปกครอง’เปิดจอง 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล

กรมการปกครอง เปิดโครงการจองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล โดยสภากาชาดไทยได้จัดงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2563 ในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 19- 29 ธันวาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกลุ่มประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงานกาชาด

กรมการปกครองได้จัดให้มีการบริการด้านทะเบียนในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตั้งชื่อสกุลหรือเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความหมาย ที่เป็นสิริมงคล และเป็นชื่อสกุลที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

ซึ่งความพิเศษในงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ กรมการปกครองจึงได้จัดให้มีการบริการ จองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล  ผ่านเว็ปไซต์ www.dopa.go.th ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: