Biznews

ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัด ‘การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ’ ประจำปี 2566

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 ดร.สุชาย วัชอภัยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและ สเปลล์ กล่าวว่า “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นการเตรียมความพร้อม และให้ความรู้เบื้องต้นแก่พนักงานและร้านค้า กรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้า ได้รับทราบถึงการปฏิบัติตัวขั้นพื้นฐาน เพื่อสามารถแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการให้ได้รับความปลอดภัยทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน” พร้อมชมการสาธิตวิธีการระงับเพลิงไหม้ และการเลือกใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของเปลวเพลิง จากผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

ทั้งยังมี คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์, พลอากาศเอกสักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอธัญบุรี, ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสุทธพงศ์ บุราพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พันตำรวจเอกโชคชัย คณะเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

โดยความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครรังสิต, สภ.ต.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลประชาธิปัตย์, โรงพยาบาลเปาโลรังสิต ตลอดจนศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ และผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ซึ่งเป็นการซ้อมอพยพลูกค้า และพนักงานออกจากตัวอาคารเพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยของทีมผจญ เพลิงศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์, ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ได้แก่ เซ็นทรัลฯ, โรบินสัน, บิ๊กซี ตลอดจนหน่วยงานป้องกันภัย ของจังหวัดปทุมธานี

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: