Biznews

พุ่งไม่หยุด!ผู้ค้าอาหารทะเล’ตลาดอ่อนนุช’ติดโควิดอีก 2 เชื่อมโยงสมุทรสาคร

เฟชบุ๊ก ตลาดอ่อนนุช รายงานผลการตรวจผู้ค้าแผงอาหารทะเลว่า ตามที่ทางตลาดอ่อนนุชได้แจ้งให้ทราบว่ามีแผงค้าหนึ่งรายไปรับอาหารทะเลจากสมุทรสาครเป็นประจำ และได้สั่งให้ผู้ค้าของแผงนี้ที่เป็นคนไปรับสินค้าหยุดขายเพื่อกักตัวเอง รวมทั้งไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล รวมทั้งให้ปิดแผงค้านี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคมแล้วนั้น

ปรากฏว่า ทางตลาดได้รับแจ้งจากศูนย์สาธารณสุขฯยืนยันผลการตรวจของผู้ค้าซึ่งเป็นผู้ไปรับอาหารทะเลของแผงนี้นั้นเป็นบวก ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) นอกจากนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาเก็บตัวอย่างของผู้อยู่อาศัยใกล้ชิดอีก 10 คน ผลตรวจพบว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าที่ไปรับสินค้าที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มอีก 1 คน และได้รับทราบว่าผู้นี้เป็นผู้ขายสินค้าประจำที่แผงอาหารทะเลเดียวกัน ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว

ทั้งนี้ สำนักอนามัยจะประกาศรายละเอียดช่วงเวลา (Timeline) ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ทั้งสองให้ทราบต่อไป

ตลาดอ่อนนุชได้สั่งทำความสะอาดใหญ่และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วในวันพุธที่ 23 ธันวาคม โดยตลาดได้ประสานงานกับเจ้าพนักงานฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตวัฒนา, ศูนย์สาธารณสุข 21 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้เข้ามาควบคุมการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยา ตลอดจนกำหนด มาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรค

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตวัฒนา พึงพอใจกับการทำความสะอาดใหญ่และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทำในวันพุธที่ 23 ธันวาคม ตลอดจนการสุขาภิบาลตลาดเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ขัดข้องที่ตลาดอ่อนนุชจะเปิดดำเนินการตามปกติตั้งแต่วัน พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม เป็นต้นไป

ตลาดอ่อนนุชขอยืนยันว่า ตลาดจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการวัดอุณหภูมิที่ทางเข้า การกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและจุดสัมผัส และการจัดให้มีที่ล้างมือและแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของตลาดอ่อนนุช

อนึ่ง สำหรับลูกค้าที่มีความกังวลว่ามีความเสี่ยงจากการได้สัมผัสผู้ค้าอาหารทะเล ท่านสามารถส่งชื่อ นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ของท่านมาให้ตลาด (โทร. 02-331-5627) ภายในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม เพื่อให้ตลาดรวบรวมส่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในช่วงบ่ายวันอังคารที่ 29 ธันวาคมจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: