Biz PR

พาณิชย์ จับมือ บิ๊กซี ขายข้าวราคาพิเศษ ลดค่าครองชีพผู้บริโภค

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดแคมเปญ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี” ปี 2563 ขายข้าวถุงราคาพิเศษ ลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภค พร้อมช่วยกระตุ้นการเติบโตธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดแคมเปญ ‘ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี’ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ข้าวท้องถิ่นไทย” โดยนำเสนอสินค้าข้าวถุงราคาพิเศษจากแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมถึงจะได้สินค้ามีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจข้าวถุงของกลุ่มผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-25 มีนาคม 2563 ที่บิ๊กซี

 

สำหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้มุ่งหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะสินค้าข้าวสารถุงที่เป็นสินค้าบริโภคที่สำคัญในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการดูแลราคาสินค้า ปริมาณสินค้าและบริการ ภาระค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม รวมถึงดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ นายสุชาติกล่าว

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: