Biznews

พร้อมจ่าย! ‘คนไทย 88%’ ต้องการวัคซีนโควิด-19 หากพร้อมให้บริการในวันนี้!!!

ขณะที่โลกกำลังรอคอยอย่างมีความหวังกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  มาร์เก็ตบัซซ ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างคนไทยทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้” พบว่า 88% ของคนไทยมีความต้องการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยในกลุ่มดังกล่าวนี้ 50% ยังกังวลถึงผลข้างเคียง ในขณะที่อีก 42% กังวลว่าจะต้องออกเงินส่วนตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน     

ถึงแม้การทดลองและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในตอนนี้ ยังอยู่ในขั้นของการทดลองทางคลินิกในระยะสุดท้าย จากผลการสำรวจพบว่า 29% ของผู้ที่มีความต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน แสดงความคิดเห็นว่าพวกเขามีความพร้อมที่จะรับวัคซีนในทันทีทันใดหากมีการผลิตวัคซีนนี้ออกมาจำหน่าย  ขณะที่ 65% ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ ยังคงต้องการที่จะรอดูผลการทำงานของวัคซีนก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน

ผู้ที่พร้อมจะรับวัคซีนในรายแรกๆ นั้นมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับวัคซีนน้อยกว่า และมีความมั่นใจต่อการวิจัยและขั้นตอนของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พวกเขายังเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อรับวัคซีนอีกด้วย

สำหรับกลุ่มคนที่ยังต้องการรอดูผลการทำงานของวัคซีนก่อนที่จะรับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นั้น จะพิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยังมีความกังวลถึงผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้น

 

ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงและความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีน เป็นเหตุผลสำคัญที่คนไทยบางส่วนมีความคิดว่าจะยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนหากมีวัคซีนพร้อมให้บริการแล้วก็ตาม นอกจากนี้พวกเขายังกังวลถึงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายสำหรับวัคซีนด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ผลสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยยังตระหนักถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีน ซึ่งอาจเป็นผลจากความรวดเร็วในการคิดค้นและผลิตวัคซีนของบริษัทวิจัยและพัฒนายาระดับโลกซึ่งใช้เวลาสั้นกว่าขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโดยทั่วไป

ที่สำคัญที่สุด ประเทศไทยจะต้องมีความพร้อมทั้งในด้านของการมีวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอ และราคาของวัคซีนจะจำหน่าย จากการสำรวจของมาร์เก็ตบัซซพบว่า ความสามารถในการจ่ายค่าวัคซีนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และราคาของวัคซีนที่ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ 34% เต็มใจที่จะจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 100-300 บาท

มร.แกรนท์ บาร์โทลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาร์เก็ตบัซซ กล่าวว่า ประการแรก การสำรวจในครั้งนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการกำหนดราคาวัคซีนโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นที่แน่ชัดว่าการกำหนดราคาวัคซีนที่เหมาะสมกับทุกคนนั้นเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้น้อย ที่มีความกังวลว่าราคาวัคซีนจะสูง ประการที่สอง อีกองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับวัคซีนในประเทศไทยคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในขณะที่การทดลองทางคลินิกเป็นไปในทิศทางที่ดี การพัฒนาวัคซีนอาจเป็นที่น่าเสียดายหากมีเพียงกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มที่เชื่อมั่นที่จะรับการฉีดวัคซีน

ท้ายที่สุด มร.แกรนท์ กล่าวว่าผลการสำรวจของเราพบว่า คนไทยจำนวนมากยอมรับที่จะรับการฉีดวัคซีน แม้ว่าอาจจะยังไม่เข้ารับวัคซีนนี้ในทันทีทันใด การสร้างความมั่นใจในวัคซีนควรเริ่มจากกระบวนการกำกับดูแลที่มีความชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือโดยการสื่อสารและให้ความรู้จากหน่วยงานในระดับประเทศ  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและมีข้อมูลมากพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ

ดังนั้น การเตรียมความพร้อม การประสานงาน และการวางแผนในการแจกจำหน่ายวัคซีนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ภาครัฐและผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ให้บริการด้านสุขภาพเนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลวัคซีนที่มีความสำคัยและน่าเชื่อถือที่สุด

โชคดีที่เรากำลังจะมีวัคซีนให้กับผู้คนจำนวนมาก แต่คำถามคือ เรามีความพร้อมเพียงไร

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: